[NUUG kart] Rare tags i wetlands og paths

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 8 00:47:44 CEST 2014


Hei
Jeg har lagt hele OSM databasen for Norge over på en SQL server som jeg kan gjøre spørringer på. (Om andre ønsker tilgang til databasen så gi beskjed.)
De tagene du nevner går igjen på en del del way_tags.

mysql> select k, count(k) as antall from current_way_tags where k='OPPDATERIN' or k='KURVE' or k='KVALITET' or k='MEDIUM' or k='OBJTYPE' group by k order by antall desc; 

+------------+--------+ 

| k          | antall | 

+------------+--------+ 

| OBJTYPE    |  92377 | 

| OPPDATERIN |  91985 | 

| KURVE      |  15921 | 

| KVALITET   |  15918 | 

| MEDIUM     |   4950 | 

+------------+--------+ 

5 rows in set (6.05 sec)
Jeg vil tro at det beste må være en i alle fall halvveis automatisert prosess, om ikke annet for å luke ut duplikater. Dette er vel ikke et særnorsk fenomen og sikkert noe som andre også har jobbet med tidligere?
magnunor <magnunor at gmail.com> , 2014-08-07 23:44:
Hei,

det er diverse rare tags (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM, OBJTYPE, 
OPPDATERIN) i diverse paths og wetlands i Ringebu kommune.

Eksempler:
http://www.openstreetmap.org/way/274207263
http://www.openstreetmap.org/way/274207524

Ser at dette er lagt til av visa-import, i tillegg er det duplikater av 
eksisterende objekter:

Eksempel:
http://www.openstreetmap.org/way/26722384
http://www.openstreetmap.org/way/276972558

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140808/216942aa/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140808/216942aa/attachment.bin 


More information about the kart mailing list