[NUUG kart] Rare tags i wetlands og paths

magnunor magnunor at gmail.com
Sat Aug 9 09:32:34 CEST 2014


En halv-automatisert prosess er nok det beste på dette stadiet ja, siden 
en del av endringene til visa-import har blitt endret av andre i ettertid.

Hadde det følgende vært mulig?

- Slette alle objekter som ble lagd av visa-import, og som ikke har 
blitt endret av andre i ettertid
- Fjerne "rare" (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM, OBJTYPE, 
OPPDATERIN) tags fra alle objekter
- Legge til en "fixme" på de som har blitt modifisert av andre, med 
f.eks. teksten "This object was the result of a failed import, please 
verify ... "
-- Dette for at eventuelle editors som finner objektene når de mapper 
skjønner hvorfor de er der
- Gå manuelt igjennom de objektene som har blitt endret, for å sjekke at 
de ser greie ut

Etter det har blitt gjort så kunne man prøve å importere wetlands og 
sånn på en litt mer ordnet måte.

Magnus

On 08. aug. 2014 00:47, Helge Olav Helgesen wrote:
> Hei
>
> Jeg har lagt hele OSM databasen for Norge over på en SQL server som 
> jeg kan gjøre spørringer på. (Om andre ønsker tilgang til databasen så 
> gi beskjed.)
>
> De tagene du nevner går igjen på en del del way_tags.
>
> mysql> select k, count(k) as antall from current_way_tags where 
> k='OPPDATERIN' or k='KURVE' or k='KVALITET' or k='MEDIUM' or 
> k='OBJTYPE' group by k order by antall desc;
>
> +------------+--------+
>
> | k     | antall |
>
> +------------+--------+
>
> | OBJTYPE  | 92377 |
>
> | OPPDATERIN | 91985 |
>
> | KURVE   | 15921 |
>
> | KVALITET  | 15918 |
>
> | MEDIUM   |  4950 |
>
> +------------+--------+
>
> 5 rows in set (6.05 sec)
>
>
> Jeg vil tro at det beste må være en i alle fall halvveis automatisert 
> prosess, om ikke annet for å luke ut duplikater. Dette er vel ikke et 
> særnorsk fenomen og sikkert noe som andre også har jobbet med tidligere?
>
> magnunor<magnunor at gmail.com> , 2014-08-07 23:44:
>
>   Hei,
>
>   det er diverse rare tags (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM,
>   OBJTYPE,
>   OPPDATERIN) i diverse paths og wetlands i Ringebu kommune.
>
>   Eksempler:
>   http://www.openstreetmap.org/way/274207263
>   http://www.openstreetmap.org/way/274207524
>
>   Ser at dette er lagt til av visa-import, i tillegg er det
>   duplikater av
>   eksisterende objekter:
>
>   Eksempel:
>   http://www.openstreetmap.org/way/26722384
>   http://www.openstreetmap.org/way/276972558
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140809/dd8aadb0/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list