[NUUG kart] Tagging av ringveger

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Fri Aug 8 15:00:06 CEST 2014


Jeg foreslår for Oslo:

I ref skrives det som faktisk står på skiltene, f.eks ref=Ring 3.

Det er ikke (direkte) feil og gjør at det faktisk kommer fram på alskens
rendringer og gps-er _med en gang_. Det er også nybegynnervennlig.
Navnet på gatesnutten skrives som vanlig i name=Dag Hammarskjølds vei

De mer obskure veinumre, som Rv150 for Ring 3, er det vel _svært få_ som
vet om.
De kan fint tas vare på med en relasjon (type=route, route=primary,
ref=150).
Vi kan med fordel også å holde en relasjon for ringveien for å få med slike
ting som navn (type=route, name=Store ringvei, ref=Ring 3).

vennlig hilsen

-gorm


Gorm E. Johnsen


2014-08-08 0:20 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:

> Tror man i så fall trenger enda en tag for at det skal kunne dekke alle
> variantene:
> ringroad=yes
> ringroad:ref=Ring 3
> ringroad:name=Store ringvei
>
> Jeg tror det kan være en god løsning, men jeg er generelt skeptisk til å
> innføre stadig nye tagger i OSM (om det kan unngås).
>
> Tor
>
> 8. aug. 2014 kl. 00:05 skrev Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:
>
> > Dette høres ganske rotete og inkonsistent ut.
> > Hva med å innføre (og beskrive på norsk og internasjonal/engelsk
> > OSM-wiki) en egen tag for dette? Noe á la:
> > ringroad=yes
> > ringroad:name=Ring 3
> >
> > En slik løsning vil også fungere for ringveier i land som kaller
> > ringveiene "Tangenziale" e.l.
> >
> > Anders
> >
> > --
> > Anders.Fougner at gmail.com
> > +47 97158863
> >
> > Sent from my Commodore 64
> >
> > Den 08.08.14 00:00, skrev Tor:
> >> Jeg har nå kikka rundt på OSM-wikien, på OSM-data i en del byer rundt
> >> omkring i verden med ringveger, lest på Wikipedia og søkt på Google. Det
> >> finnes et utall varianter for hvordan dette er gjort, både i det
> >> virkelige liv og hvordan det er tagget i OSM. Vi har ringveger:
> >> – som har ett vegnummer for hele ringvegen og der dette er et helt
> >> ordinært vegnummer
> >> – som skifter vegnummer underveis
> >> – som har vegnummer i en egen vegnummerserie for ringveger
> >> – som både har ordinært vegnummer og ringvegnummer
> >> – som ikke har vegnummer i det hele tatt
> >> – som har et  gatenavn som er felles for hele ringvegen og der navnet i
> >> seg selv beskriver at det er en ringveg
> >> – der hver strekning har eget gatenavn, og der alle disse gatenavnene
> >> inneholder ordet ring eller belte
> >> – der hver strekning har egne gatenavn og disse gatenavnene er helt
> >> alminnelige gatenavn
> >> – der det offisielle gatenavnet på en liten strekning av ringvegen er
> >> det samme som navnet på hele ringvegen, men der de andre strekningene på
> >> ringvegen har helt andre gatenavn
> >> – som ikke har gatenavn i det hele tatt
> >> – som er påbegynt og aldri fullført
> >> – som har alle mulige kombinasjoner av variantene beskrevet over
> >>
> >> Som sagt er taggingen ulik rundt omkring, og avhenger dels av
> >> virkeligheten den skal beskrive (jf. variantene ovenfor), dels av i
> >> hvilken grad noen faktisk har tatt seg bryet med å
> >> systematisere/strukturere taggingen for hvert land/by, og dels av hvor
> >> komplisert de i så fall har valgt å gjøre det.
> >>
> >> Tor
> >>
> >> 6. aug. 2014 kl. 09:13 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:
> >>
> >>> Se på lignende prosjekter og spør de som har jobbet med disse:
> >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/London_Ring_Road
> >>> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Singapore#Roads
> >>>
> >>>
> >>> 2014-08-06 8:20 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:
> >>>> Ringveger er vel ikke noe særnorsk fenomen, og jeg vil tro det også er
> >>>> en problemstilling i andre land at ringvegene deler vegnummer med
> >>>> andre veger. Jeg synes det opprinnelige forslaget virker bra, men
> >>>> ville spurt på tagging at openstreetmap.org.
> >>>>
> >>>> Geir Ove
> >>>>
> >>>> 2014-08-06 0:40 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> >>>>> Jeg håper vi kan unngå å bruke relasjoner til dette. Vegnummer er
> noe som i utgangspunktet er veldig enkelt å tagge, og noe som er enkelt å
> forstå og dermed bidra med for uerfarne brukere. Relasjoner er alt annet en
> nybegynnervennlig.
> >>>>>
> >>>>> roundtrip=yes innebærer at utgangspunktet og sluttpunktet er det
> samme, og det er det ikke for ringvegene, iallfall ikke i Oslo.
> >>>>>
> >>>>> Tor
> >>>>>
> >>>>>> Den 5. aug. 2014 kl. 23:51 skrev Vidar Gundersen <
> vibrog+osm at gmail.com>:
> >>>>>>
> >>>>>> Bør ihvertfall samles til relasjoner. Usikker på tagging for å
> >>>>>> beskrive det som ringvei, men for turstier brukes gjerne
> >>>>>> roundtrip=yes. Jeg er sikker på at du vil finne noen tips i OSM
> >>>>>> wikien.
> >>>>>>
> >>>>>> 2014-08-05 23:07 GMT+02:00 Tor <torsm.news at gmail.com>:
> >>>>>>> Hvordan skal vi tagge ringveger? Jeg tenker her på de vegene i
> noen byer
> >>>>>>> som er merket med vegnummerskilt der det står slikt som "Ring 3"
> >>>>>>> istedenfor det vanlige vegnummeret. Disse er i dag ikke tagget på
> noen
> >>>>>>> enhetlig måte i OSM.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Et alternativ som jeg tror har vært diskutert før, er å bruke
> loc_ref=*.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Siden vegene er skiltet med disse numrene, syns jeg det er et
> poeng at
> >>>>>>> de bør vises på de fleste OSM-baserte kart.
> >>>>>>>
> >>>>>>> Jeg foreslår at vi gjør det enkelt og tagger ringvegene på samme
> måte
> >>>>>>> som vegstrekninger der to veger deler samme trasé: ref=E 6;Ring 3
> >>>>>>>
> >>>>>>> Synspunkter?
> >>>>>>>
> >>>>>>> --
> >>>>>>> Tor
> >>>>>>> _______________________________________________
> >>>>>>> kart mailing list
> >>>>>>> kart at nuug.no
> >>>>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >>>>> _______________________________________________
> >>>>> kart mailing list
> >>>>> kart at nuug.no
> >>>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >>>> _______________________________________________
> >>>> kart mailing list
> >>>> kart at nuug.no
> >>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >> _______________________________________________
> >> kart mailing list
> >> kart at nuug.no
> >> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140808/284a4d56/attachment.htm 


More information about the kart mailing list