[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Fri Aug 8 15:39:53 CEST 2014


Hva med å kjøre en full 'import' inn i en egen instans av osm databasen?
Da kan man enkelt teste ut forskjellige strategier, filtreringer,
forenklinger og oppdaterte data fra kartverket og det gjør ingenting å
erstatte alt.

Fra databasen kan man lage en full rendering av Norge med de samme reglene
som på osm.org.
Da kan hvermansen enkelt sammenlikne for å finne manglende veier o.l.
Eventuelt kan man kombinere tiles fra 'live'-osm med 'kartverk'-osm til en
slags visuell diff for fremheve forskjellene.

Med eget api for denne databasen kan man enkelt ta fram dataene i JOSM på
eget lag for sammenlikning. Klippe og lime inn der data mangler. Bruke
'replace geometry' (som tar vare på historien) på eksisterende data. Klippe
og lime fartsgrenser, navn etc.

Litt jobb å sette opp, men _svært_ kraftfult. Og mange av de repetitive,
tunge jobbene blir veldig mye lettere. La maskinene gjøre jobben!
Ikke umulig at gutta som driver dev.osm.org kan hjelpe også.

-gorm

Gorm E. Johnsen


2014-08-08 14:09 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> >-----Original Message-----
> >From: Geir Ove Myhr [mailto:gomyhr at gmail.com]
> >Sent: Friday, August 08, 2014 11:35 AM
> >To: Sverre Didriksen
> >Cc: kart at nuug.no
> >Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
> >
> >2014-08-08 11:00 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no
> >:
> >> I wikien under beskrivelsen av veityper står det: "VNR=R V nn:
> >highway=trunk." Det er vel feil? Det skal vel være highway=primary?
> Veitype
> >R er jo riksvei.
> >
> >I følge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Road_classes
> >er riksveg highway=trunk sammen med Europaveg.
>
> Ja, det stemmer. Men i wikien stor det ikke noe om at Europavei var noen
> betingelse. I tillegg så er det jo slik at riksveier med grønne
> riksveinummerskilt også er highway=trunk, slik som f.leks. riksvei 7 eller
> 23. Det kunne også vært tatt med i Wikien.
>
> >
> >> Er det slik i Vbase og Elveg at man ikke kan se hva som er motorvei? Det
> >ligger nemlig i N50-dataene og da synes jeg det er rart. Jeg har prøvd å
> se om
> >kombinasjoner av flere felt kan gi den informasjonen, men det ser ikke
> slik ut.
> >Heller ikke veiramper (motoway_link, trunk_link, etc) er mulig å lese ut.
> >
> >Motorveger klasse A ligger typisk inne som to OBJTYPE=Kjørebane ved
> >siden av hverandre, hver med to kjørefelt i hver bane. motorway_link
> >ser ut til å være bare vanlig OBJTYPE=VegSenterlinje.
> >
>
> Målet mitt var bare å kunne sette mest mulig rette tagger når jeg
> konverterer filformatet fra sosi til osm, men det ser ikke ut til å være
> mulig med motorvei eller ramper. Ved visuell inspeksjon er det selvfølgelig
> lett å se hva som er hva.
>
> -Sverre
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140808/1c08c6cb/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list