[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Fri Aug 8 14:09:06 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: Geir Ove Myhr [mailto:gomyhr at gmail.com]
>Sent: Friday, August 08, 2014 11:35 AM
>To: Sverre Didriksen
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>2014-08-08 11:00 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
>> I wikien under beskrivelsen av veityper står det: "VNR=R V nn:
>highway=trunk." Det er vel feil? Det skal vel være highway=primary? Veitype
>R er jo riksvei.
>
>I følge http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Road_classes
>er riksveg highway=trunk sammen med Europaveg.

Ja, det stemmer. Men i wikien stor det ikke noe om at Europavei var noen betingelse. I tillegg så er det jo slik at riksveier med grønne riksveinummerskilt også er highway=trunk, slik som f.leks. riksvei 7 eller 23. Det kunne også vært tatt med i Wikien.

>
>> Er det slik i Vbase og Elveg at man ikke kan se hva som er motorvei? Det
>ligger nemlig i N50-dataene og da synes jeg det er rart. Jeg har prøvd å se om
>kombinasjoner av flere felt kan gi den informasjonen, men det ser ikke slik ut.
>Heller ikke veiramper (motoway_link, trunk_link, etc) er mulig å lese ut.
>
>Motorveger klasse A ligger typisk inne som to OBJTYPE=Kjørebane ved
>siden av hverandre, hver med to kjørefelt i hver bane. motorway_link
>ser ut til å være bare vanlig OBJTYPE=VegSenterlinje.
>

Målet mitt var bare å kunne sette mest mulig rette tagger når jeg konverterer filformatet fra sosi til osm, men det ser ikke ut til å være mulig med motorvei eller ramper. Ved visuell inspeksjon er det selvfølgelig lett å se hva som er hva.

-Sverre
More information about the kart mailing list