[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Aug 11 10:09:28 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Karl Ove Hufthammer
>Sent: Friday, August 08, 2014 4:37 PM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>fr. den 08. 08. 2014 klokka 16.15 (+0200) skreiv Tor:
>> > Så skriv me litt om korleis me gjer importen (forslag: halvmanualt,
>> der
>> > me kopierer adressene til bygningar der dette finst, og lar dei
>> verta
>> > ståande som nodar der det ikkje finst),
>>
>> Her står det at vi _ikke_ skal kopiere adressene til noder:
>> <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Addresses>
>> Trur det har vært diskutert her på lista.
>
>OK. Før har eg alltid putta adresser på bygningar. Synest det har vore
>meir praktisk, då alt er samla. Viss ein for eksempel søker etter ein
>butikk, får ein automatisk opp postadressa også (eks. Rema 1000 har
>adressa Storgata 32). Og søker ein på ei adresse, vert for eksempel på
>osm.org bygningen markert med annan farge på kartet. Og vel ein
>navigering til ei adresse, vert ein ført til «entrance=main» på
>bygningen, og ikkje for eksempel til baksida av bygningen (slik fungerer
>iallfall min Garmin).
>
>Men då skal me altså heller *fjerna* adresser frå bygningar og heller
>putta dei på eigne adressenodar?

Ja, det stemmer. Og noden skal plasseres der inngangen til adressen er.

>
>Og denne forstår eg ikkje:
>
>  Organisations, offices etc have a separate node inside the
>  boulding outline. You may _copy_ the addr: tags from the
>  addr node, but never merge them.

Nei, den var litt uklar. Men vi bør vel unngå dukplikater så sant det er mulig? Det eneste tilfellet jeg kan komme på i farten hvor det kan oppstå er om flere firmaer/butikker i samme bygg har samme adresse. Da vil man jo legge inn alle og det blir duplikate adresser. 

-Sverre


>
>Forstår ikkje heilt kva som er meint, men det har noko med at ein kan
>kopiera adresser til fleire objekt. Det vil jo føra til
>duplikatadresser, noko som er *veldig* upraktisk, for eksempel ved søk
>(eks. du vel «Storgata 32» i navigasjons-
>programmet, og får spørsmålet «Meiner du Storgata 32, Storgata 32 eller
>Storgata 32?», der alle vala fører til punkt som ligg nokre meter frå
>kvarandre.
>
>--
>Karl Ove Hufthammer
>http://huftis.org/
>Jabber: karl at huftis.org
>
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list