[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Gorm E. Johnsen nuug at gorm.cc
Fri Aug 8 17:55:40 CEST 2014


Ang adresser:

Dette med adresser er et omdiskutert tema flere plasser.
I Danmark er det gjort en vellykket import fra offisielle kilder.
Der er det kun importert noder. Årsaken til det er enkel: Det er kun én
objekttype å forholde seg til og det er ingen annen tagging på noden som
kan komplisere oppdateringer senere.
Det er den strategien vi som har importert har valgt.
Hvorfor ikke på bygnings way-en? Fordi ikke alle bygninger er tegnet og
fordi en bygning kan ha flere adresser. Med kun noder blir det 1-til-1
forhold.
At bedrifter o.l får "duplikate" adresse tags er ikke noe videre problem.
Slikt kan enkelt ordnes med prosessering. Faktisk er det enklere å finne
feil, oppdatere, søke på, etc hvis alle relevante adressetagger også står
på bedrifter o.l. Ét osm-objekt = et faktisk 'objekt'.

Om metode:
Noen (husker ikke i farten) har ordnet .osm filer per kommune. Disse filene
er ganske bra, men noen få problemer (tegnsett for spesielle bokstaver,
doble ', "Ring" og "Terrasse" har fått stor bokstav, selv om det ikke er
korrekt.
Jeg har gjort det i en tre-gang:
1: Klargjøre et område for import
  a: Fjerne addr: fra bygnings-ways, evt putte adressen i egen node (Det
var flere steder det var "mine" adresser, så jeg slettet addr: flatt,
importen var bedre!)
  b: Egen upload
2: Merge inn adressedatasettet
  a: søke opp alle objekt med addr: tags
  b: tagge med en midlertidig tagg (hvasomhelst, jeg brukte merge=yes)
  c: merge den kommunevise .osm filen med eksisterende osm data
  d: Bruke todo plugin-et til å finne og behandle alle merge=yes i tur og
orden og merge (klippe, lime, fikse) og til slutt fjerne merge=yes
  a: Egen upload
3: Opprydding
  a: Bruke osminspector
<http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=addresses&lon=5.78893&lat=58.91436&zoom=11&overlays=buildings,buildings_with_addresses,postal_code,no_addr_street,street_not_found,nodes_with_addresses_interpolated,interpolation,interpolation_errors,connection_lines,nearest_points,nearest_roads>
til å finne veier som mangler og veier som mangler navn etc.
  b: Egene upload

I Rogaland var det opp til hundrevis av objekter å håndtere i de største
kommunene for punkt 1 og 2. Allikevel var det punkt 3 som tok tid. Jeg
brukte noen dager på 1 og 2. En måned+ på 3.

Det alle kan bidra med er å fikse røde punkter i osminspector, både nå og
etterpå.

Se framgang her:
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AvtFOdYVW3MQdHJtdU1BNGhYdU1vaUJKTXZUZUQ1S1E&usp=sharing
(Forøvrig har jeg låst for redigering, så om noen har noe å tilføye er det
bare å skrike ut, så legger jeg til tilgang.)

Når engang det blir komplette adresser i Norge, kan vi begynne å tenke på
hvoran man skal oppdatere disse. Må vel lage noe som highlighter
forskjeller mellom osm og ferske "importdata" og ta det manuelt. Det er vel
helst nye noder det blir mest av, endringer går på postnummer og noen
enkeltveier innimellom.

-gorm


Gorm E. Johnsen


2014-08-08 16:36 GMT+02:00 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> fr. den 08. 08. 2014 klokka 16.15 (+0200) skreiv Tor:
> > > Så skriv me litt om korleis me gjer importen (forslag: halvmanualt,
> > der
> > > me kopierer adressene til bygningar der dette finst, og lar dei
> > verta
> > > ståande som nodar der det ikkje finst),
> >
> > Her står det at vi _ikke_ skal kopiere adressene til noder:
> > <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features#Addresses>
> > Trur det har vært diskutert her på lista.
>
> OK. Før har eg alltid putta adresser på bygningar. Synest det har vore
> meir praktisk, då alt er samla. Viss ein for eksempel søker etter ein
> butikk, får ein automatisk opp postadressa også (eks. Rema 1000 har
> adressa Storgata 32). Og søker ein på ei adresse, vert for eksempel på
> osm.org bygningen markert med annan farge på kartet. Og vel ein
> navigering til ei adresse, vert ein ført til «entrance=main» på
> bygningen, og ikkje for eksempel til baksida av bygningen (slik fungerer
> iallfall min Garmin).
>
> Men då skal me altså heller *fjerna* adresser frå bygningar og heller
> putta dei på eigne adressenodar?
>
> Og denne forstår eg ikkje:
>
>  Organisations, offices etc have a separate node inside the
>  boulding outline. You may _copy_ the addr: tags from the
>  addr node, but never merge them.
>
> Forstår ikkje heilt kva som er meint, men det har noko med at ein kan
> kopiera adresser til fleire objekt. Det vil jo føra til
> duplikatadresser, noko som er *veldig* upraktisk, for eksempel ved søk
> (eks. du vel «Storgata 32» i navigasjons-
> programmet, og får spørsmålet «Meiner du Storgata 32, Storgata 32 eller
> Storgata 32?», der alle vala fører til punkt som ligg nokre meter frå
> kvarandre.
>
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: karl at huftis.org
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140808/688b8e68/attachment.htm 


More information about the kart mailing list