[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 12 09:38:44 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Tor
>Sent: Monday, August 11, 2014 11:03 PM
>To: NUUGs kartliste
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>11. aug. 2014 kl. 21:52 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>
>> I tillegg er vel eigentleg nytteverdien til contact:* heller tvilsam. I
>> teorien kan infoen brukast om du for eksempel vil senda brev til ein
>> aktuell Rema-butikk. I praksis vil du ikkje det (og dei vel gjerne også
>> postboks, ikkje vanleg gateadresse for post). Nytten av contact:* som
>> geografisk informasjon er minimal, då me jo alltid den faktisk
>> posisjonen til alle objekta i OSM!
>
>Det er dessuten foreslått å gjøre contact: “deprecated”:
>https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:contact
>
>> Nytten av addr:* er derimot stor. Viss du skal til Storgata 27, tastar
>> du det inn på GPS-en, og vert vist veg.
>>
>> Så eg foreslår at me heller gjer det slik:
>>
>> Fjernar alle addr:*-taggar (kanskje utanom addr:housename,
>> men dette bør vel gjerne vera name i staden for, då me ikkje brukar
>> husnamn i offisielle adresser i Noreg, så vidt eg veit).
>

Bør vi ikke her også forsøke å beholde eksisterende data og bare oppdatere om det ikke er korrekt, slik vi gjør med andre objekter for å beholde historien? Eller gjør det jobben mye større og vanskeligere?

>Foreslår at vi bytter ut addr:housename med name.
>
>> Ein liten ting til: Ser det er eit *absolutt* krav at me skal bruka
>> eigne importkontoar, ikkje vanlege brukarkontoar, sjølv om me er mange
>> som importerer. Foreslår at me standardiserer på kontoar med namn
>> «brukarnamn_elveg_addr_import», der «brukarnamn» er personens
>vanlege
>> brukarnamn.
>
>Leste en eller annen plass på wikien at anbefaling for personlige
>importkontoer er brukernavn_import. Det har den fordelen at man kan
>bruke en og samme konto til alle importer man gjør. Det er visst bare
>mulig å registrere én OSM-konto per e-postadresse, så det vil fort bli
>slitsom om man skal opprette en ekstra konto for hver import.
>

Jeg stemmer for at vi gjør det slik. Jeg var ikke klar over dette så jeg har brukt min vanlige konto til de manuelle importene jeg har gjort.

-SverreMore information about the kart mailing list