[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 12 09:49:49 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Sverre Didriksen
>Sent: Tuesday, August 12, 2014 9:39 AM
>To: Tor; NUUGs kartliste
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>>-----Original Message-----
>>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>>Tor
>>Sent: Monday, August 11, 2014 11:03 PM
>>To: NUUGs kartliste
>>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>
>>11. aug. 2014 kl. 21:52 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>>
>>> I tillegg er vel eigentleg nytteverdien til contact:* heller tvilsam. I
>>> teorien kan infoen brukast om du for eksempel vil senda brev til ein
>>> aktuell Rema-butikk. I praksis vil du ikkje det (og dei vel gjerne også
>>> postboks, ikkje vanleg gateadresse for post). Nytten av contact:* som
>>> geografisk informasjon er minimal, då me jo alltid den faktisk
>>> posisjonen til alle objekta i OSM!
>>
>>Det er dessuten foreslått å gjøre contact: “deprecated”:
>>https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:contact
>>
>>> Nytten av addr:* er derimot stor. Viss du skal til Storgata 27, tastar
>>> du det inn på GPS-en, og vert vist veg.
>>>
>>> Så eg foreslår at me heller gjer det slik:
>>>
>>> Fjernar alle addr:*-taggar (kanskje utanom addr:housename,
>>> men dette bør vel gjerne vera name i staden for, då me ikkje brukar
>>> husnamn i offisielle adresser i Noreg, så vidt eg veit).
>>
>
>Bør vi ikke her også forsøke å beholde eksisterende data og bare oppdatere
>om det ikke er korrekt, slik vi gjør med andre objekter for å beholde historien?
>Eller gjør det jobben mye større og vanskeligere?
>
>>Foreslår at vi bytter ut addr:housename med name.
>>
>>> Ein liten ting til: Ser det er eit *absolutt* krav at me skal bruka
>>> eigne importkontoar, ikkje vanlege brukarkontoar, sjølv om me er mange
>>> som importerer. Foreslår at me standardiserer på kontoar med namn
>>> «brukarnamn_elveg_addr_import», der «brukarnamn» er personens
>>vanlege
>>> brukarnamn.
>>
>>Leste en eller annen plass på wikien at anbefaling for personlige
>>importkontoer er brukernavn_import. Det har den fordelen at man kan
>>bruke en og samme konto til alle importer man gjør. Det er visst bare
>>mulig å registrere én OSM-konto per e-postadresse, så det vil fort bli
>>slitsom om man skal opprette en ekstra konto for hver import.
>>
>
>Jeg stemmer for at vi gjør det slik. Jeg var ikke klar over dette så jeg har brukt
>min vanlige konto til de manuelle importene jeg har gjort.
>

Forresten, gjelder kravet om egen importbruker alle typer importer? Også manuelle hvor man i JOSM kopierer over en og en vei? Da retter jeg ofte på eksisterende veier, og da er spørsmålet om jeg skal gjøre det med import-brukeren eller den vanlige?

-Sverre
More information about the kart mailing list