[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Tue Aug 12 10:52:55 CEST 2014


Den 12. aug. 2014 kl. 09:49 skrev Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

>> -----Original Message-----
>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>> Sverre Didriksen
>> Sent: Tuesday, August 12, 2014 9:39 AM
>> To: Tor; NUUGs kartliste
>> Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>> 
>>> -----Original Message-----
>>> From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>>> Tor
>>> Sent: Monday, August 11, 2014 11:03 PM
>>> To: NUUGs kartliste
>>> Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>>> 
>>>> 11. aug. 2014 kl. 21:52 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>>>> 
>>>> I tillegg er vel eigentleg nytteverdien til contact:* heller tvilsam. I
>>>> teorien kan infoen brukast om du for eksempel vil senda brev til ein
>>>> aktuell Rema-butikk. I praksis vil du ikkje det (og dei vel gjerne også
>>>> postboks, ikkje vanleg gateadresse for post). Nytten av contact:* som
>>>> geografisk informasjon er minimal, då me jo alltid den faktisk
>>>> posisjonen til alle objekta i OSM!
>>> 
>>> Det er dessuten foreslått å gjøre contact: “deprecated”:
>>> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:contact
>>> 
>>>> Nytten av addr:* er derimot stor. Viss du skal til Storgata 27, tastar
>>>> du det inn på GPS-en, og vert vist veg.
>>>> 
>>>> Så eg foreslår at me heller gjer det slik:
>>>> 
>>>> Fjernar alle addr:*-taggar (kanskje utanom addr:housename,
>>>> men dette bør vel gjerne vera name i staden for, då me ikkje brukar
>>>> husnamn i offisielle adresser i Noreg, så vidt eg veit).
>> 
>> Bør vi ikke her også forsøke å beholde eksisterende data og bare oppdatere
>> om det ikke er korrekt, slik vi gjør med andre objekter for å beholde historien?
>> Eller gjør det jobben mye større og vanskeligere?
>> 
>>> Foreslår at vi bytter ut addr:housename med name.
>>> 
>>>> Ein liten ting til: Ser det er eit *absolutt* krav at me skal bruka
>>>> eigne importkontoar, ikkje vanlege brukarkontoar, sjølv om me er mange
>>>> som importerer. Foreslår at me standardiserer på kontoar med namn
>>>> «brukarnamn_elveg_addr_import», der «brukarnamn» er personens
>>> vanlege
>>>> brukarnamn.
>>> 
>>> Leste en eller annen plass på wikien at anbefaling for personlige
>>> importkontoer er brukernavn_import. Det har den fordelen at man kan
>>> bruke en og samme konto til alle importer man gjør. Det er visst bare
>>> mulig å registrere én OSM-konto per e-postadresse, så det vil fort bli
>>> slitsom om man skal opprette en ekstra konto for hver import.
>> 
>> Jeg stemmer for at vi gjør det slik. Jeg var ikke klar over dette så jeg har brukt
>> min vanlige konto til de manuelle importene jeg har gjort.
> 
> Forresten, gjelder kravet om egen importbruker alle typer importer?

I prinsippet ja, om jeg har forstått det rett.

> Også manuelle hvor man i JOSM kopierer over en og en vei? Da retter jeg ofte på eksisterende veier, og da er spørsmålet om jeg skal gjøre det med import-brukeren eller den vanlige?

Tja, det er vel kanskje ikke slike småjobber retningslinjene er ment å dekke..? Går jo an å spørre om det på den internasjonale importlista.More information about the kart mailing list