[NUUG kart] Rare tags i wetlands og paths

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 12 11:36:58 CEST 2014


Jeg bidrar gjerne. Jeg synes din beskrivelse av en halvautomatisert prosess høres fornuftig ut. Når man sletter alt som ligger dobbelt så kan man jo la den siste ligge, så bør alt være ok og vi sitter igjen med en ok import.

-Sverre


From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of magnunor
Sent: Tuesday, August 12, 2014 11:21 AM
To: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] Rare tags i wetlands og paths

Ingen som har noen mening om dette? Kanskje bedre å ta det til Data Working Group?

Magnus
On 09. aug. 2014 09:32, magnunor wrote:
En halv-automatisert prosess er nok det beste på dette stadiet ja, siden en del av endringene til visa-import har blitt endret av andre i ettertid.

Hadde det følgende vært mulig?

- Slette alle objekter som ble lagd av visa-import, og som ikke har blitt endret av andre i ettertid
- Fjerne "rare" (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM, OBJTYPE, OPPDATERIN) tags fra alle objekter
- Legge til en "fixme" på de som har blitt modifisert av andre, med f.eks. teksten "This object was the result of a failed import, please verify ... "
-- Dette for at eventuelle editors som finner objektene når de mapper skjønner hvorfor de er der
- Gå manuelt igjennom de objektene som har blitt endret, for å sjekke at de ser greie ut

Etter det har blitt gjort så kunne man prøve å importere wetlands og sånn på en litt mer ordnet måte.

Magnus
On 08. aug. 2014 00:47, Helge Olav Helgesen wrote:
Hei

Jeg har lagt hele OSM databasen for Norge over på en SQL server som jeg kan gjøre spørringer på. (Om andre ønsker tilgang til databasen så gi beskjed.)

De tagene du nevner går igjen på en del del way_tags.

mysql> select k, count(k) as antall from current_way_tags where k='OPPDATERIN' or k='KURVE' or k='KVALITET' or k='MEDIUM' or k='OBJTYPE' group by k order by antall desc;

+------------+--------+

| k     | antall |

+------------+--------+

| OBJTYPE  | 92377 |

| OPPDATERIN | 91985 |

| KURVE   | 15921 |

| KVALITET  | 15918 |

| MEDIUM   |  4950 |

+------------+--------+

5 rows in set (6.05 sec)

Jeg vil tro at det beste må være en i alle fall halvveis automatisert prosess, om ikke annet for å luke ut duplikater. Dette er vel ikke et særnorsk fenomen og sikkert noe som andre også har jobbet med tidligere?

magnunor <magnunor at gmail.com><mailto:magnunor at gmail.com> , 2014-08-07 23:44:
Hei,

det er diverse rare tags (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM, OBJTYPE,
OPPDATERIN) i diverse paths og wetlands i Ringebu kommune.

Eksempler:
http://www.openstreetmap.org/way/274207263
http://www.openstreetmap.org/way/274207524

Ser at dette er lagt til av visa-import, i tillegg er det duplikater av
eksisterende objekter:

Eksempel:
http://www.openstreetmap.org/way/26722384
http://www.openstreetmap.org/way/276972558
_______________________________________________

kart mailing list

kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>

http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140812/18c47f88/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list