[NUUG kart] Rare tags i wetlands og paths

magnunor magnunor at gmail.com
Tue Aug 12 11:20:43 CEST 2014


Ingen som har noen mening om dette? Kanskje bedre å ta det til Data 
Working Group?

Magnus

On 09. aug. 2014 09:32, magnunor wrote:
> En halv-automatisert prosess er nok det beste på dette stadiet ja, 
> siden en del av endringene til visa-import har blitt endret av andre i 
> ettertid.
>
> Hadde det følgende vært mulig?
>
> - Slette alle objekter som ble lagd av visa-import, og som ikke har 
> blitt endret av andre i ettertid
> - Fjerne "rare" (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM, OBJTYPE, 
> OPPDATERIN) tags fra alle objekter
> - Legge til en "fixme" på de som har blitt modifisert av andre, med 
> f.eks. teksten "This object was the result of a failed import, please 
> verify ... "
> -- Dette for at eventuelle editors som finner objektene når de mapper 
> skjønner hvorfor de er der
> - Gå manuelt igjennom de objektene som har blitt endret, for å sjekke 
> at de ser greie ut
>
> Etter det har blitt gjort så kunne man prøve å importere wetlands og 
> sånn på en litt mer ordnet måte.
>
> Magnus
>
> On 08. aug. 2014 00:47, Helge Olav Helgesen wrote:
>> Hei
>>
>> Jeg har lagt hele OSM databasen for Norge over på en SQL server som 
>> jeg kan gjøre spørringer på. (Om andre ønsker tilgang til databasen 
>> så gi beskjed.)
>>
>> De tagene du nevner går igjen på en del del way_tags.
>>
>> mysql> select k, count(k) as antall from current_way_tags where 
>> k='OPPDATERIN' or k='KURVE' or k='KVALITET' or k='MEDIUM' or 
>> k='OBJTYPE' group by k order by antall desc;
>>
>> +------------+--------+
>>
>> | k     | antall |
>>
>> +------------+--------+
>>
>> | OBJTYPE  | 92377 |
>>
>> | OPPDATERIN | 91985 |
>>
>> | KURVE   | 15921 |
>>
>> | KVALITET  | 15918 |
>>
>> | MEDIUM   |  4950 |
>>
>> +------------+--------+
>>
>> 5 rows in set (6.05 sec)
>>
>>
>> Jeg vil tro at det beste må være en i alle fall halvveis automatisert 
>> prosess, om ikke annet for å luke ut duplikater. Dette er vel ikke et 
>> særnorsk fenomen og sikkert noe som andre også har jobbet med tidligere?
>>
>> magnunor<magnunor at gmail.com> , 2014-08-07 23:44:
>>
>>   Hei,
>>
>>   det er diverse rare tags (DATAFANGST, KURVE, KVALITET, MEDIUM,
>>   OBJTYPE,
>>   OPPDATERIN) i diverse paths og wetlands i Ringebu kommune.
>>
>>   Eksempler:
>>   http://www.openstreetmap.org/way/274207263
>>   http://www.openstreetmap.org/way/274207524
>>
>>   Ser at dette er lagt til av visa-import, i tillegg er det
>>   duplikater av
>>   eksisterende objekter:
>>
>>   Eksempel:
>>   http://www.openstreetmap.org/way/26722384
>>   http://www.openstreetmap.org/way/276972558
>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140812/c9948a98/attachment.htm 


More information about the kart mailing list