[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Tue Aug 12 22:13:54 CEST 2014


Har oppdatert sida
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_Norway
med følgjande:

---
Keeping the information up to date

We plan to keep the address information in OSM up to date by regularly
comparing OSM data with data from Elveg (Elveg is published quarterly).
We will check that:

   * Each address node in OSM has a corresponding (identical) address
record in Elveg.
   * Each address record in Elveg has a corresponding (identical)
address node in OSM.
   * No addr:* tags exists on any OSM objects other than nodes (ensuring
that there is a one-to-one relationship between addresses and OSM
objects).
   * The position of the OSM node and the positition according to the
Elveg record are close (<5 m distance).

We will write scripts to automate this quality control. Any difference
between Elveg and OSM will be manually handled. Any mistakes we find in
the Elveg data will be reported back to the Norwegian Mapping Authority
(Kartverket). 
---

Hørest dette greitt ut? Håpar me kan utsetta å skriva skriptet til etter
at importen er nokolunde ferdig.

Tor har også lagt til ein del tekst på sida, så no trur eg det meste
klart. Foreslår at me sender alt til den internasjonale importlista i
løpet av ein dag eller to. Rediger gjerne wikisida og/eller diskuter
vidare her på lista.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list