[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Thor K. H. nitrolinken at gmail.com
Tue Aug 12 22:37:47 CEST 2014


Først av alt: hei! Første innlegg på kartlista.

Jeg har holdt på en del med nedtegning og korrigering av kart oppe i
nærområdet mitt med så mye fokus som mulig på semantisk korrekthet, hvor
jeg selv har lært mye de siste månedene (siden jeg begynte).

Med det så ønsker jeg--viten om hvor uerfaren jeg er sammenlignet med 99 %
på listen--gjerne en pekepinne i akkurat hvorfor alle adresser fra
matrikkelen skal beholdes som helt egne separate noder.

Som en duct-tape-type utvikler så kan jeg se at det er lettvint, øker
datasammenhengen og gir en mulighet for dataseparasjon som igjen gjør det
mer lettvint for senere oppdateringer. Likevel, det føles som et sørskilt
tap av data. Store boligfelt med enkeltboliger har ikke noe semantisk
grunnlag for å være representert med individuelle noder, utenom ev.
k:entrance=yes på inngangsdører, som fortsatt ville være del av en way.
Videre organisasjoner, bedrifter, osv, blir da adskilt fra sin adresse -
hvordan skal dette semantiske forholdet ivaretas? Relations?

Igjen må jeg presisere at jeg ikke er i nærheten av deres erfaringsnivå,
men håper derfor å få innsikt i hvordan dere ser på dette - og
forhåpentligvis lære noe videre av det. Deler av bakgrunnen min for akkurat
dette er at jeg pdd ville følt meg noenlunde skuffet om alle bygningene jeg
har tegnet (ikke akkurat *så mange* at det gjør noe) skulle få adressen
erstattet med en enslig node midt i.

Med vennlig hilsen,

*█ **Thor M. K. Høgås*
Freelance developer & translator
Site:
*http://roht.no <http://roht.no/> ​​*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140812/63d8d206/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list