[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Wed Aug 13 09:39:45 CEST 2014


12. august 2014 kl. 22.37 skrev Thor K. H. <nitrolinken at gmail.com>:

> Først av alt: hei! Første innlegg på kartlista.
>

Velkommen!


> Jeg har holdt på en del med nedtegning og korrigering av kart oppe i
> nærområdet mitt med så mye fokus som mulig på semantisk korrekthet, hvor
> jeg selv har lært mye de siste månedene (siden jeg begynte).
>
> Med det så ønsker jeg--viten om hvor uerfaren jeg er sammenlignet med 99 %
> på listen--gjerne en pekepinne i akkurat hvorfor alle adresser fra
> matrikkelen skal beholdes som helt egne separate noder.
>

Det er bra at du stiller disse spørsmålene nå. Vi får antakelig spørsmål om
det samme på den internasjonale importsida.


> Som en duct-tape-type utvikler så kan jeg se at det er lettvint, øker
> datasammenhengen og gir en mulighet for dataseparasjon som igjen gjør det
> mer lettvint for senere oppdateringer. Likevel, det føles som et sørskilt
> tap av data. Store boligfelt med enkeltboliger har ikke noe semantisk
> grunnlag for å være representert med individuelle noder, utenom ev.
> k:entrance=yes på inngangsdører, som fortsatt ville være del av en way.
>

Lavblokker og rekkehus har gjerne flere innganger med hver sin gateadresse.
Det må da være bedre at adressen til hver av disse er plassert på en node
på eller i nærheten av inngangen (eller i det minste i riktig del av
blokka) enn at nummeret står på bygningen som f.eks.
'addr:housenumber=16A-D' eller 'addr:housenumber=16-19'?


> Videre organisasjoner, bedrifter, osv, blir da adskilt fra sin adresse -
> hvordan skal dette semantiske forholdet ivaretas? Relations?
>

Mange bygninger inneholder flere funskjoner, f.eks. butikk i første etasje,
kontorer til flere bedrifter i 2. og 3. etasje og noen leiligheter på
toppen. I slike tilfeller blir det fort rot dersom man prøver å tagge alt
på bygningen. Da er det bedre å bruke separate noder til butikkene og
kontorene og ev. bruke taggen building=* for å angi bygningens
hovedfunksjon. Så blir det et spørsmål om man skal sette addr:*=*-tagger på
hver av nodene man har plassert inni bygningen. Personlig ser jeg ikke det
store behovet for å gjøre det.

Jeg ser for øvrig at det varierer litt hvor noden er plassert i Kartverkets
data. Noen steder ligger den midt i bygget, andre steder i nærheten av
inngangen.

-- 
Tor
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140813/ce76ee54/attachment.htm 


More information about the kart mailing list