[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Vegar Storvann storvann at gmail.com
Wed Aug 13 23:00:09 CEST 2014


Den 12. aug. 2014 21:07, skrev Karl Ove Hufthammer:
> må. den 11. 08. 2014 klokka 22.55 (+0200) skreiv Vegar Storvann:
>> Det er to kommuner med samiske gatenavn, Kautokeino og Karasjok.
>> Importen ble gjort kommunevis, så jeg kan jeg enten reverte
>> changesettene for de to kommunene, eller så kan jeg slette alle
>> adresser
>> der veinavnet inneholder spørsmålstegn. Hva er beste fremgangsmåte?
> Trur det siste vil vera best. Eller, det som vil vera endå betre, er om
> du kan retta ?-teikna til det det eigentleg skal vera, ved å sjå på
> nærliggande gatenamn (som gjerne *er* rett i OSM). Då blir OSM meir
> korrekt enn andre norske karttenester her. :)
Nå skal adressene i Karasjok og Kautokeino være oppdaterte med korrekte 
tegn!


More information about the kart mailing list