[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Mon Aug 11 09:59:32 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Karl Ove Hufthammer
>Sent: Friday, August 08, 2014 5:42 PM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>fr. den 08. 08. 2014 klokka 17.12 (+0200) skreiv Tor:
>> > Forstår ikkje heilt kva som er meint, men det har noko med at ein
>> kan
>> > kopiera adresser til fleire objekt. Det vil jo føra til
>> > duplikatadresser, noko som er *veldig* upraktisk, for eksempel ved
>> søk
>> > (eks. du vel «Storgata 32» i navigasjons-
>> > programmet, og får spørsmålet «Meiner du Storgata 32, Storgata 32
>> eller
>> > Storgata 32?», der alle vala fører til punkt som ligg nokre meter
>> frå
>> > kvarandre.
>>
>> Det har blitt foreslått å bruke contact: istedenfor addr: på butikker,
>> kontorer osv.:
>> http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-July/004722.html
>
>Hørest ut som ei grei løysing. Så då gjer me slik:

Er vi sikre på at dette er lurt? Er dette en standardisert osm-tagg? Støttes dette av de forskjellige adressesøkene på nettet? Jeg vet ikke om det støttes av mkgmap og om det da vil fungere på Garminkartene jeg lager. 

-Sverre>
>Fjernar addr:* (utanom addr:housename) på alle bygningar, nodar og
>vegar, utanom:
>  Viss addr:* er på ein butikk e.l., endra til contact:*
>  (dersom verdiane er riktige).
>Legg til addr:* frå Elveg som *nodar*, som ikkje er kopla til verken
>linjer eller areal/bygningar.
>
>Har sett kjapt gjennom den nedlastbare adressefila for Bergen. Er to
>ting som må fiksast:
>
>Er ein del doble apostrofar, eks.
>
>   Vilhelm Bjerknes' vei
>
>Både ' og '' bør endrast til ekte apostrof: ’
>(Ctrl + Shift + B på norsk Linux-tastatur.)
>
>Det er mellomrom mellom initialane i nokre
>initialnamn, eks.:
>
>    C. J. Hambros vei
>
>Må endrast til:
>
>    C.J. Hambros vei
>
>(Som nemnt tidlegare, har eg kontakta Språkrådet ang. dette, og dei
>stadfesta at det var skrivemåten *utan* mellomrom som var den einaste
>rette, og at dette også gjeld vegnamn.)
>
>Og så bør ein vel unngå å importera adresser langt nord, der det finst
>samiske namn, då desse inneheldt ein del tekniske feil.
>
>Og kvar person som importerer bør sjå kjapt gjennom verdiane til
>addr:city og addr:street (går raskt om ein tar for eksempel ein «sort
>-u» for berre å visa unike verdiar) for å sjå etter feil.
>
>--
>Karl Ove Hufthammer
>http://huftis.org/
>Jabber: karl at huftis.org
>
>_______________________________________________
>kart mailing list
>kart at nuug.no
>http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list