[NUUG kart] Fartsdata i Elveg (Var: Vegdata fra kartverket)

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Thu Aug 14 00:04:22 CEST 2014


On Wed, 13 Aug 2014 18:30:08 +0200, Geir Ove Myhr wrote:

> Det er et par inkonsistenser i datane (ID fra fartsfil finnes ikke i
> SOS-filen, VPA tag mangler i SOS-filen), men det er så få at det ikke
> er et problem. Det som kanskje er et større problem er at veldig mange
> småveger står oppført med fartsgrense 50. Så vidt jeg husker fra å ha
> kjørt på noen av dem er vegene uskiltet (og utenfor tettbygd strøk) og
> dermed generell fartsgrense 80 (selv om det flere steder ikke er en
> forsvarlig fart). I "Veileder for ajourføring av Vegnett" [2] (side
> 10), står det:
>
> "Hvis ...FARTSGRENSEVERDI ikke er angitt ved innmelding av nye veger
> blir den satt til 50, for både kommunal veg, privat veg, og
> skogsbilveg (KPS-nettet)"
>
> Vegnett er ikke Elveg, men de er begge produkter fra NVDB, så dette
> gjelder nok også Elveg. Jeg tror det eneste fornuftige vil være å ikke
> sette maxspeed der fartsgrensen er 50.
[...]
> Jeg tar gjerne kommentarer på om fartsgrensene ser riktige ut i
> områder andre kjenner til.

Hallo! Ja, flott at du har sett på dette. Jeg har sett litt på
fartsgrenser i NVDB via innsynsløsningen til Statens vegvesen tidligere
og har nå sett på noen av fartsgrensene du har konvertert fra Elveg, og
har i begge tilfeller dessverre funnet endel eksempler på at dataene
ikke stemmer med det som er skilta langs veien. Så jeg er enig i at det
er lurt å være forsiktig når/om man skal bruke disse dataene til å legge
inn fartsgrenser i OSM.

Dessuten er det som du sier en mengde veier som har en fartsgrense i
datasettet, men som i virkeligheten ikke er skiltet. Det gjelder også
flere gang- og sykkelveier og en mengde korte private oppkjørsler, ser
jeg.

Eksempler:

Fartgrensen på denne veien er registrert som 40 i datasettet, men den er
skiltet 50 den ene veien og er ikke skiltet med fartsgrense den andre veien
(det er vel derfor har jeg ikke har registrert fartsgrensen i OSM):
http://www.openstreetmap.org/way/178026535

Fartsgrensen i nordgående løp av Vålerengtunnelen er ikke 60, men 70
(riktig i OSM): http://www.openstreetmap.org/way/4377391

Flere private veier er registrert med 50 som fartsgrense i datasettet,
men er i virkeligheten skiltet med lavere fartsgrense (f.eks. 25 eller
30 med svart og hvitt privat skilt). F.eks. er denne skiltet 30 (privat
skilt), ikke 50 som det står i datasettet:
http://www.openstreetmap.org/way/113527367
Et sted i nærheten er det en privat vei skilta 25 som er registrert
med 80 i datasettet. (Har ikke fått lagt den inn i OSM ennå dessverre.)


Det er litt vanskeligere å finne feil langs større veier, men jeg har
ikke sjekket veldig grundig.

For øvrig, en detalj er at det ikke ser ut til å være info i datasettet
om tidsavhengige fartsgrenser. (Har gjort et forsøk på å tagge slike i
OSM, men ikke helt fornøyd, f.eks.: http://www.openstreetmap.org/way/108262939.)


Jeg mener ikke nødvendigvis at man bør unngå å legge inn fartsgrenser
fra Elveg, men, som du er inne på, at man bør vurdere å droppe å sette
maxspeed på mindre veier i hvertfall, og der maxspeed allerede er satt i
OSM bør den beholdes. (Og dessuten forutsettes det vel at det blir gitt
tillatelse fra Statens kartverk til å bruke dataene først.)

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list