[NUUG kart] Fartsdata i Elveg (Var: Vegdata fra kartverket)

Atle Frenvik Sveen atle.sveen at gmail.com
Fri Aug 15 13:25:43 CEST 2014


2014-08-13 18:30 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

>
>
> Jeg har laget et datasett så de som vil kan se på datane i josm. Det
> er Elveg konvertert til OSM med sosi2osm med default.lua og maxspeed
> lagt til. Jeg har foreløpig ikke gjort noe forsøk på å splitte
> vegparseller med flere fartsgrenser, så der er bare alle grensene
> notert på maxspeed-taggen. Fartsgrensene er i fartsfilene oppgitt med
> start og stopp i meter fra starten av vegparsellen (dvs.
> way-objektet). Der hele vegen har samme fartsgrense er det greit, men
> der det bytter fartsgrense etter f.eks. 1071 m må det litt regning til
> for å finne ut hvor vegenparsellen skal deles. Tips til hvordan
> enklest mulig beregne avstander i python mottas med takk.
>
>
Jeg tror det du er ute etter er "Linear referencing". Python-biblioteket
Shapely har støtte for dette:
http://toblerity.org/shapely/manual.html#linear-referencing-methods

Shapely er generelt et veldig godt python-lib for å jobbe med geometrier,
så anbefales om du ikke har brukt dette før.

-a


> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>


-- 
Atle Sveen
MAIL: atle.sveen at gmail.com /
atle at frenviksveen.net
http://atlefren.net
SMS: 45278689
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140815/b4ab10e5/attachment.htm 


More information about the kart mailing list