[NUUG kart] Fartsdata i Elveg (Var: Vegdata fra kartverket)

Atle Frenvik Sveen atle.sveen at gmail.com
Sun Aug 17 12:00:36 CEST 2014


Ja, Shapely er kartesiske koord ja. En mulighet er jo å transformere til
utm, gjøre beregninger og så transformere tilbake til geografiske
koordinater.

Har ikke noe erfaring med pyproj, men ser ut som om det er et alternativ
ja. Skriv gjerne noen ord om hvordan du til slutt løser problemet uansett!

-a

---
Sent from my UNIVAC
On Aug 16, 2014 7:03 PM, "Geir Ove Myhr" <gomyhr at gmail.com> wrote:

> 2014-08-15 13:25 GMT+02:00 Atle Frenvik Sveen <atle.sveen at gmail.com>:
> > 2014-08-13 18:30 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
> >> Tips til hvordan
> >> enklest mulig beregne avstander i python mottas med takk.
> > Jeg tror det du er ute etter er "Linear referencing". Python-biblioteket
> > Shapely har støtte for dette:
> > http://toblerity.org/shapely/manual.html#linear-referencing-methods
> >
> > Shapely er generelt et veldig godt python-lib for å jobbe med
> geometrier, så
> > anbefales om du ikke har brukt dette før.
>
> Shapely ser ut som et veldig kjekt bibliotek, men det jobber såvidt
> jeg ser bare i kartesiske koordinater. I OSM-filene (og dermed i
> osmapis-representasjonen) er nodene spesifisert med lengde- og
> breddegrader i WGS-84. Ironisk nok er SOSI-dataene som er utgangspunkt
> i UTM, så der kan det regnes kartesisk.
>
> Det ser ikke ut til å være så mange linjer kode for å regne ut
> avstander selv, men hadde håpet det fantes et bibliotek "alle" bruker
> til å regne ut avstander mellom to koordinater.
>
> Litt søking viser at Geod-klassen fra pyproj [1] kan være løsningen.
>
> [1]: http://pyproj.googlecode.com/svn/trunk/docs/pyproj.Geod-class.html
>
> Geir Ove
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140817/ff2d5e70/attachment.html 


More information about the kart mailing list