[NUUG kart] Fartsdata i Elveg (Var: Vegdata fra kartverket)

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Sat Aug 16 19:03:36 CEST 2014


2014-08-15 13:25 GMT+02:00 Atle Frenvik Sveen <atle.sveen at gmail.com>:
> 2014-08-13 18:30 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>
>> Tips til hvordan
>> enklest mulig beregne avstander i python mottas med takk.
> Jeg tror det du er ute etter er "Linear referencing". Python-biblioteket
> Shapely har støtte for dette:
> http://toblerity.org/shapely/manual.html#linear-referencing-methods
>
> Shapely er generelt et veldig godt python-lib for å jobbe med geometrier, så
> anbefales om du ikke har brukt dette før.

Shapely ser ut som et veldig kjekt bibliotek, men det jobber såvidt
jeg ser bare i kartesiske koordinater. I OSM-filene (og dermed i
osmapis-representasjonen) er nodene spesifisert med lengde- og
breddegrader i WGS-84. Ironisk nok er SOSI-dataene som er utgangspunkt
i UTM, så der kan det regnes kartesisk.

Det ser ikke ut til å være så mange linjer kode for å regne ut
avstander selv, men hadde håpet det fantes et bibliotek "alle" bruker
til å regne ut avstander mellom to koordinater.

Litt søking viser at Geod-klassen fra pyproj [1] kan være løsningen.

[1]: http://pyproj.googlecode.com/svn/trunk/docs/pyproj.Geod-class.html

Geir Ove


More information about the kart mailing list