[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Tor torsm.news at gmail.com
Mon Aug 18 22:04:42 CEST 2014


Den 18. aug. 2014 kl. 20:38 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> 
> on. den 13. 08. 2014 klokka 21.08 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> Før syntest eg òg at det var fornuftig at adresser var på bygningar,
>> og
>> har tagga det slik, men har no innsett at dette ikkje er ideelt. Skal
>> prøva å forklara kort her korfor.
> […]
> 
> Har no gått nokon dagar utan vidare diskusjon her. Kan me bli einige om
> korleis me løyser adresseimporten? Så kan me senda meldinga til
> importlista.
> 
> Her er det gjeldande utkastet:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_Norway

Jeg støtter dette forslaget iallfall.


More information about the kart mailing list