[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 19 10:18:43 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Tor
>Sent: Monday, August 18, 2014 10:05 PM
>To: Karl Ove Hufthammer
>Cc: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Vegdata fra kartverket
>
>Den 18. aug. 2014 kl. 20:38 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
>>
>> on. den 13. 08. 2014 klokka 21.08 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
>>> Før syntest eg òg at det var fornuftig at adresser var på bygningar,
>>> og
>>> har tagga det slik, men har no innsett at dette ikkje er ideelt. Skal
>>> prøva å forklara kort her korfor.
>> […]
>>
>> Har no gått nokon dagar utan vidare diskusjon her. Kan me bli einige om
>> korleis me løyser adresseimporten? Så kan me senda meldinga til
>> importlista.
>>
>> Her er det gjeldande utkastet:
>>
>http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_
>Norway
>
>Jeg støtter dette forslaget iallfall.

Jeg synes dette ser bra ut. Det eneste jeg er litt redd for er at man i ryddeprosessen fjerner data som ikke ligger i Elveg. Gjøres det noe sjekk slik at de adressene som fjernes ligger i Elveg? Og så antar jeg at det som er importert av adresser fra SSR ikke slettes? Der er det jo gjort en stor og fin jobb.

-SverreMore information about the kart mailing list