[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Tue Aug 19 09:45:45 CEST 2014


>-----Original Message-----
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of
>Karl Ove Hufthammer
>Sent: Monday, August 18, 2014 7:19 PM
>To: kart at nuug.no
>Subject: Re: [NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk
>
>må. den 18. 08. 2014 klokka 10.30 (+0200) skreiv Philip Gabrielsen:
>> Jeg ser endel butikker er enten navngitt 2 ganger, med både omriss av
>> butikken (område) og ett punkt med navnet, eller bare ett punkt med
>> navnet. I mitt rare hode burde det være nok med navn på området,
>
>Ja, det stemmer. Ein butikk skal *enten* vera ein bygning (eit område)
>eller ein node, ikkje begge delar. Rimeleg generell regel: eitt verkeleg
>objekt = eitt OSM-objekt.
>
>Butikk som bygning fungerer berre i dei tilfella det berre er éin butikk
>(eller meir generelt: éin POI) i bygningen. (Eigentleg fungerer det
>ikkje så godt då heller, for eksempel med butikkar der dei øvre etasjane
>er leilegheiter.)
>
>> men jeg ser samtidig at da kan jeg ikke søke etter det hverken i
>> BaseCamp eller på Garmin GPS enhenter. Er dette noe med
>> eksporten/opprettelsen av kart for GPS (frikart.no/Sverre), eller er
>> det vi som gjør noe galt?
>
>Det er iallfall fullt muleg å få dei med på Garmin-kart,
>ved å bruka --add-pois-to-areas i mkgmap (som vert brukt
>til å laga kart på frikart.no).

Det genereres adresser og POIs i Garmin-kartene for både polygoner og punkter. Så søk både på adresser og butikker, restauranter, osv, er mulig. Jeg har testet og det fungerer. Pass bare på at man har valgt rett land. Den må stå på Norway og ikke Norge. Ellers har jeg ingen god ide om hvorfor noen opplever at dette ikke fungerer. 


>Så oppsummert: *Ikkje* tagg butikkar e.l. som både
>bygning og node; éin av delane held lenge.

-Sverre
More information about the kart mailing list