[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 07:27:11 CEST 2014


Hei
Jeg har sett at en del søk ikke fungerer på Frikart sine kart. Jeg har derfor selv forsøkt å lage mine egne kart for å få kartet slik jeg vil ha det. Du kan gjøre et forsøk selv her med de kartene.http://osm.helge.net/norway

... Helge+47 90750906


Philip Gabrielsen <philip at digno.no> , 2014-08-18 10:41:
Hei

Jeg ser endel butikker er enten navngitt 2 ganger, med både omriss av butikken (område) og ett punkt med navnet, eller bare ett punkt med navnet. I mitt rare hode burde det være nok med navn på området, men jeg ser samtidig at da kan jeg ikke søke etter det hverken i BaseCamp eller på Garmin GPS enhenter. Er dette noe med eksporten/opprettelsen av kart for GPS (frikart.no/Sverre), eller er det vi som gjør noe galt?

Mvh
Philip Gabrielsen (Flumsen)
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/5e446f58/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/5e446f58/attachment.bin 


More information about the kart mailing list