[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Hafting helge.hafting at hist.no
Thu Aug 21 12:51:19 CEST 2014


On 19. aug. 2014 04:40, Philip Gabrielsen wrote:
> Jeg er enig, best å bare ha en tag, og det er det jeg prøver å 
> etterleve. Men jeg ser at butikker/whatnot som er tagget på bygning 
> (polygon) og ikke punkt er *ikke* søkbare i BaseCamp/Garmin GPS. Det 
> gjør at jeg velger å legge punkt midt på bygninger, istedenfor å sette 
> navn på polygon (som jeg mener hadde vært best). Og dette gjør jeg 
> altså kun for at de skal kunne brukes med GPS.

Hvis hele bygningen er én butikk, er det bedre å sette navnet på polygonet.

Hvis det ikke kommer med på Garmin GPS, er det en svakhet i programvaren 
som eksporterer
osm-data til garmin-format. Fiks heller dette (eller snakk med de som 
lager eksportprogrammet
for Garmin.) Da kan du få en løsning som virker for alle bygninger i 
verden, ikke bare de du har lagt inn selv.

Rent teknisk er ikke dette vanskelig. Når garmin vil ha et punkt og osm 
har et polygon, kan programvaren beregne senter av polygonet. (f.eks. 
som et gjennomsnitt av alle koordinatene som polygonet består av). En 
enda enklere måte er å bare ta det første punktet i polygonet.


Selv bruker jeg "osmand" på mobiltlf, og da virker polygoner utmerket. 
Der hvor noen har satt navn både på polygon og et punkt, får jeg opp 
navnet to ganger. Når jeg finner slikt under redigering, fjerner jeg 
punktet (hvis det ikke har andre tagger som ikke fins på polygonet også.)

Helge Hafting


More information about the kart mailing list