[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Philip Gabrielsen philip at digno.no
Tue Aug 19 04:40:04 CEST 2014


----- Opprinnelig melding -----
> Fra: "Karl Ove Hufthammer" <karl at huftis.org>
> Til: kart at nuug.no
> Sendt: 18. august 2014 19:18:51
> Emne: Re: [NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk
> 
> må. den 18. 08. 2014 klokka 10.30 (+0200) skreiv Philip Gabrielsen:
> > Jeg ser endel butikker er enten navngitt 2 ganger, med både omriss av
> > butikken (område) og ett punkt med navnet, eller bare ett punkt med
> > navnet. I mitt rare hode burde det være nok med navn på området,
> 
> Ja, det stemmer. Ein butikk skal *enten* vera ein bygning (eit område)
> eller ein node, ikkje begge delar. Rimeleg generell regel: eitt verkeleg
> objekt = eitt OSM-objekt.
> 
> Butikk som bygning fungerer berre i dei tilfella det berre er éin butikk
> (eller meir generelt: éin POI) i bygningen. (Eigentleg fungerer det
> ikkje så godt då heller, for eksempel med butikkar der dei øvre etasjane
> er leilegheiter.)
> 
> > men jeg ser samtidig at da kan jeg ikke søke etter det hverken i
> > BaseCamp eller på Garmin GPS enhenter. Er dette noe med
> > eksporten/opprettelsen av kart for GPS (frikart.no/Sverre), eller er
> > det vi som gjør noe galt?
> 
> Det er iallfall fullt muleg å få dei med på Garmin-kart,
> ved å bruka --add-pois-to-areas i mkgmap (som vert brukt
> til å laga kart på frikart.no).
> 
> Så oppsummert: *Ikkje* tagg butikkar e.l. som både
> bygning og node; éin av delane held lenge.

Jeg er enig, best å bare ha en tag, og det er det jeg prøver å etterleve. Men jeg ser at butikker/whatnot som er tagget på bygning (polygon) og ikke punkt er *ikke* søkbare i BaseCamp/Garmin GPS. Det gjør at jeg velger å legge punkt midt på bygninger, istedenfor å sette navn på polygon (som jeg mener hadde vært best). Og dette gjør jeg altså kun for at de skal kunne brukes med GPS.
 
> --
> Karl Ove Hufthammer
> http://huftis.org/
> Jabber: karl at huftis.org
> 
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> 


More information about the kart mailing list