[NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 10:24:12 CEST 2014


Hei
Helt klart. Jeg sendte deg en e-post for en tid tilbake. Før jeg tok saken i egne hender :)
Det jeg ikke fikk til var først og fremst adressesøk. Altså søke på rene adresser som det er mange av i Oslo. Jeg prøvde den gang med flere kart og fant et kart på http://mapas.alternativaslibres.es/index_en.php som fungerte med adressesøk.
Jeg sjekket ikke så mye på andre POI den gang. Kun adresser som jeg visste lå inne. Jeg kan legge inn kartet ditt i helga og se om adressesøk fungerer nå.
... Helge+47 90750906


Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no> , 2014-08-22 9:36:
Det hadde vært interessant å få noen eksempler på hva dere ikke finner av adresser eller POIs på kartene jeg lager. Kanskje det er noen typer POIs f.eks. som jeg ikke har med. 
 
-Sverre 
 
 
>-----Original Message----- 
>From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of 
>Helge Olav Helgesen 
>Sent: Friday, August 22, 2014 7:27 AM 
>To: kart at nuug.no 
>Subject: Re: [NUUG kart] Spørsmål om punkt vs område og søk 
> 
>Hei 
> 
>Jeg har sett at en del søk ikke fungerer på Frikart sine kart. Jeg har derfor selv 
>forsøkt å lage mine egne kart for å få kartet slik jeg vil ha det. Du kan gjøre et 
>forsøk selv her med de kartene. 
>http://osm.helge.net/norway 
> 
>... Helge 
>+47 90750906 
> 
> 
> 
>Philip Gabrielsen <philip at digno.no> , 2014-08-18 10:41: 
> 
> 
>     Hei 
> 
>     Jeg ser endel butikker er enten navngitt 2 ganger, med både omriss av 
>butikken (område) og ett punkt med navnet, eller bare ett punkt med navnet. 
>I mitt rare hode burde det være nok med navn på området, men jeg ser 
>samtidig at da kan jeg ikke søke etter det hverken i BaseCamp eller på Garmin 
>GPS enhenter. Er dette noe med eksporten/opprettelsen av kart for GPS 
>(frikart.no/Sverre), eller er det vi som gjør noe galt? 
> 
>     Mvh 
>     Philip Gabrielsen (Flumsen) 
>     _______________________________________________ 
>     kart mailing list 
>     kart at nuug.no 
>     http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart 
> 
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/52f7feb0/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/52f7feb0/attachment-0001.bin 


More information about the kart mailing list