[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Fri Aug 22 12:59:54 CEST 2014


Jeg er ikke enig.
Vi kan ikke fjerne adresse fra POI som butikker med mer. Vi kommer altså inn i en situasjon hvor adresser står flere steder, noe jeg mener er fornuftig.
Altså; alle butikker i et bygg er registrert med adresse. Samt bygget.

... Helge+47 90750906


Tor <torsm.news at gmail.com> , 2014-08-18 22:05:
Den 18. aug. 2014 kl. 20:38 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:
> 
> on. den 13. 08. 2014 klokka 21.08 (+0200) skreiv Karl Ove Hufthammer:
>> Før syntest eg òg at det var fornuftig at adresser var på bygningar,
>> og
>> har tagga det slik, men har no innsett at dette ikkje er ideelt. Skal
>> prøva å forklara kort her korfor.
> […]
> 
> Har no gått nokon dagar utan vidare diskusjon her. Kan me bli einige om
> korleis me løyser adresseimporten? Så kan me senda meldinga til
> importlista.
> 
> Her er det gjeldande utkastet:
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Catalogue/Address_import_for_Norway

Jeg støtter dette forslaget iallfall.
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/313bbb34/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140822/313bbb34/attachment.bin 


More information about the kart mailing list