[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Ruben Undheim ruben.undheim at gmail.com
Sat Aug 23 00:34:56 CEST 2014


Hei,

Jeg er enig med Helge i at vi ikke bør fjerne adressetagger i POIs som
allerede er lagt inn. Mange har lagt ned arbeid i dette, og det er
kjipt for disse, samtidig som en med vilje
da forverrer "tilbudet" (ved at adresser ikke lenger dukker opp når en
søker på POIs).

Hva hvis det er et "krav" at det alltid skal være en node med addr:*
tagger uten andre tagger eller at det skal være en bygning med kun
addr:* tagger
Så kan et evt. automatisk skript for addr-node-import sjekke om det
finnes noder med kun addr:* eller way-er med kun addr:* og building,
og hvis dette ikke finnes legges noden fra Kartverkets database inn.
Andre noder som har andre tagger sammen med addr:* tagger kan da ligge uberørt.

Altså hvis ingen av de følgende to kombinasjonene finnes:

addr:housenumber
addr:street
addr:postcode
addr:city
[addr:country]
(ingen andre)
<-på node

eller

building:*
addr:housenumber
addr:street
addr:postcode
addr:city
[addr:country]
(ingen andre)
<-på way

legges noden fra Kartverket inn.

Hvis:
addr:housenumber
addr:street
addr:postcode
addr:city
addr:country
+en-eller-flere-andre-tagger

finnes, vil det ikke stoppe noden fra Kartverket fra å importeres.

Da vil vi ha POIs som vises opp med adresse, vi kan automatisere
import og vedlikehold fra Kartverkets database, og adressenoder som
allerede er på bygninger får
lov til å bli værende.

Mvh.
Ruben

2014-08-23 0:13 GMT+02:00 Helge Olav Helgesen <helge at helge.net>:
> Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org> , 2014-08-22 17:07:
>
> fr. den 22. 08. 2014 klokka 10.40 (+0200) skreiv Helge Olav Helgesen:
>> Noen praktiske problemer her. Laster ikke XSLT hele dokumentet i minne
>> for prosessering?
>
> Både ja og nei. Det er opp til XSLT-prosessoren. Iallfall éin eg kjenner
> (Saxon) har to modusar, der den eine er laga for store filer.
>
>
> Ok, dette var nytt for meg. Når jeg lette etter muligheter fant jeg en XSLT
> prosessor som var laget for store filer, men det prosjektet var rimelig
> dødt.
>
>
>
>> XML fila for Norge alene er i dag på over 4GB.
>
> Ja, tanken var at ein skulle bruka på XSLT-fila på eit *utdrag*, på det
> området ein skulle importera. På den
> kommunen ein skal importera sjekkar ein altså om det er nokre adresser
> som berre finst i OSM og ikkje i Elveg, og vice versa.
>
>
> Det hjelper litt på ja.
>
>> Videre så skiller ikke denne fila på en POI (f. eks. en butikk med en
>> adresse) og selve punktet som beskriver adressen på bygget. Jeg vil
>> anta at disse to må holdes adskilt. Eller???
>
> Strengt tatt kunne dei vore like, altså at ein node kan innehalda både
> adresseinfo og andre ting (viss eg forstod deg rett). Men det er kanskje
> greiast at alle adressenodar berre er reine adressenodar?
>
>
> jeg mener som sagt at vi må ha begge deler.
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list