[NUUG kart] Vegdata fra kartverket

Helge Olav Helgesen helge at helge.net
Sat Aug 23 00:13:04 CEST 2014


Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org> , 2014-08-22 17:07:
fr. den 22. 08. 2014 klokka 10.40 (+0200) skreiv Helge Olav Helgesen: 
> Noen praktiske problemer her. Laster ikke XSLT hele dokumentet i minne
> for prosessering?

Både ja og nei. Det er opp til XSLT-prosessoren. Iallfall éin eg kjenner
(Saxon) har to modusar, der den eine er laga for store filer.
Ok, dette var nytt for meg. Når jeg lette etter muligheter fant jeg en XSLT prosessor som var laget for store filer, men det prosjektet var rimelig dødt.


> XML fila for Norge alene er i dag på over 4GB.

Ja, tanken var at ein skulle bruka på XSLT-fila på eit *utdrag*, på det
området ein skulle importera. På den
kommunen ein skal importera sjekkar ein altså om det er nokre adresser
som berre finst i OSM og ikkje i Elveg, og vice versa.
Det hjelper litt på ja.
> Videre så skiller ikke denne fila på en POI (f. eks. en butikk med en
> adresse) og selve punktet som beskriver adressen på bygget. Jeg vil
> anta at disse to må holdes adskilt. Eller???

Strengt tatt kunne dei vore like, altså at ein node kan innehalda både
adresseinfo og andre ting (viss eg forstod deg rett). Men det er kanskje
greiast at alle adressenodar berre er reine adressenodar? 
jeg mener som sagt at vi må ha begge deler.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140823/54dd7d36/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 3370 bytes
Desc: Electronic Signature S/MIME
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140823/54dd7d36/attachment.bin 


More information about the kart mailing list