[NUUG kart] [OSM-legal-talk] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Fri Jul 18 22:06:38 CEST 2014


Hvis det ikke er sendt ennå: Kan den som etterspør gjøre det generelt for alle de frigitte data? Det er den samme lisenssiden som gjelder for alle. Da slipper vi å ha en forespørsel for N50, én for høydedata, én for Vbase, én for stedsnavnregisteret, osv. Om vi trenger å være spesifikk, så list opp alle datasett som er frigjort til nå, så får vi spørre igjen om det frigjøres mer.

Sent from my phone

Den 18. juli 2014 kl. 10:56 skrev Tor <torsm.news at gmail.com>:

>> Den 1. juli 2014 kl. 00:01 skrev Håkon Stordahl <hakon at stordahl.org>:
>> 
>>> On Mon, 30 Jun 2014 14:05:40 +0200, Espen Oldeman Lund wrote:
>>> 
>>> Beklager litt treg svaring her. Har starta ferien så er litt av og på.
>>> 
>>> Jeg må ha huska feil. Jeg fikk ikke skriftlig svar på denne e-posten(kun
>>> til SSR e-posten). Ganske sikker på at jeg fikk et muntlig svar fra
>>> Kartverket at det var ok. Men sannsynligvis bør vi da sende en ny e-post og
>>> få en skriftlig bekreftelse fra Kartverket.
>> 
>> Den er god! Det hadde kanskje holdt med muntlig tillatelse (i hvertfall
>> hvis du husker navnet på den som ga tillatelsen), etter min mening.
>> Ikke at den betyr noe særlig, og folka på imports/legal-listene er
>> kanskje heller ikke helt enige..
>> 
>> Så, skal jeg forsøke å sende en forespørel, eller har du lyst til å
>> sende en "purring" først?
> 
> Har noen av dere rettet en ny forespørsel til Kartverket?
> 
> Tor
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list