[NUUG kart] [OSM-legal-talk] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Sun Jul 20 00:38:25 CEST 2014


On Fri, 18 Jul 2014 10:56:00 +0200, Tor wrote:

>> Så, skal jeg forsøke å sende en forespørel, eller har du lyst til å
>> sende en "purring" først?
>
> Har noen av dere rettet en ny forespørsel til Kartverket?

Hei. Beklager igjen sein respons. Jeg har avventet litt, men jeg kan
sende en nå. Og forresten, om det er vanskelig å få svar fra Kartverket,
så er jeg usikker på om nå er den beste tiden.. Likevel verdt et forsøk,
og jeg prøver å sende direkte til han som står som kontaktperson på
denne siden:

http://data.norge.no/data/statens-kartverk/kartdata-vektor-og-rasterkart

Jeg prøver å spørre generelt om alle frigjorte data (men ikke data som
kan avledes ved å bruke visningstjenestene).

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list