[NUUG kart] Nye værna områder

Håken Hveem krbjhvee at online.no
Thu Jun 5 00:39:48 CEST 2014


Jeg lasta de ned her:
http://karteksport.miljodirektoratet.no/#page=tab1
Det må så koverteres til shapefiler i følge :
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Konvertere_data_fra_SOSI-format
On 04. juni 2014 16:24, Vidar Gundersen wrote:
> Hvordan importerte du disse? Jeg ser bare PDF kart på sidn du lenker til.
>
> 2014-06-02 9:39 GMT+02:00 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>> Jeg vet ikke om  Nuug kartgruppa har fått med seg dette:
>> http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/pressesenter/pressemeldinger/2014/30-skogomrader-vernet.html?id=751209
>>
>>
>> Jeg har iallefall importert Hanestadvola:
>> https://www.openstreetmap.org/changeset/22683560
>> Håper at jeg ikke har gjort noen feil.
>> Det ser ut som om det overlapper Atnoset verneområde,ser ut som om dette
>> har blitt delt i to deler.
>> Dette har jeg satt en fixme tag på.
>>
>> --
>> Håken Hveem
>> Gnup/PGP key: C79A2E7C
>>
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart at nuug.no
>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>

-- 
Håken Hveem
Gnup/PGP key: C79A2E7CMore information about the kart mailing list