[NUUG kart] Nye værna områder

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Thu Jun 5 08:01:15 CEST 2014


Her er betingelsene for bruk:

"Alle kan fritt bruke våre data

Miljødirektoratet tilbyr nedlasting av datasett for de fleste
fagområdene innenfor forvaltningsområdet. Alle kan fritt bruke våre
data, men under følgende forutsetninger:

Miljødirektoratet skal varsles og godkjenne hvis data skal brukes for
å lage egne tjenester i applikasjoner etc. Dette skal registreres i et
eget registreringsskjema i kartkatalogen Alle innmeldte vil automatisk
få informasjon om etablering av nye produkter eller ved endring av
eksisterende datasett og karttjenester.

Ved bruk og publisering av våre kartdata skal Miljødirektoratet alltid
være oppgitt som kilde til datasettene som blir benyttet med
kildetekst Kilde: © Naturbase, Miljødirektoratet"

Denne er vel noe strengere enn det vi liker for import til OSM? At MD
skal "varsles og godkjenne hvis data skal brukes for å lage egne
tjenester i applikasjoner" er ikke noe vi kan kreve av de som tar ut
disse dataene fra OSM. Dette er vel nok et eksempel der en velmenende
etat ønsker å "frigi" data, men samtidig ikke kan slippe tanken om å
ha full kontroll på bruken.

Geir Ove

2014-06-05 0:39 GMT+02:00 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
> Jeg lasta de ned her:
> http://karteksport.miljodirektoratet.no/#page=tab1
> Det må så koverteres til shapefiler i følge :
> https://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import#Konvertere_data_fra_SOSI-format
>
>
>
>
> On 04. juni 2014 16:24, Vidar Gundersen wrote:
>> Hvordan importerte du disse? Jeg ser bare PDF kart på sidn du lenker til.
>>
>> 2014-06-02 9:39 GMT+02:00 Håken Hveem <krbjhvee at online.no>:
>>> Jeg vet ikke om  Nuug kartgruppa har fått med seg dette:
>>> http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/pressesenter/pressemeldinger/2014/30-skogomrader-vernet.html?id=751209
>>>
>>>
>>> Jeg har iallefall importert Hanestadvola:
>>> https://www.openstreetmap.org/changeset/22683560
>>> Håper at jeg ikke har gjort noen feil.
>>> Det ser ut som om det overlapper Atnoset verneområde,ser ut som om dette
>>> har blitt delt i to deler.
>>> Dette har jeg satt en fixme tag på.
>>>
>>> --
>>> Håken Hveem
>>> Gnup/PGP key: C79A2E7C
>>>
>>> _______________________________________________
>>> kart mailing list
>>> kart at nuug.no
>>> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>>
>
> --
> Håken Hveem
> Gnup/PGP key: C79A2E7C
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart


More information about the kart mailing list