[NUUG kart] [Ny] Lagring av N50 import i OSM - multipolygon eller lukkede ways?

Tor torsm.news at gmail.com
Fri Jun 6 00:04:15 CEST 2014


Jeg tror det må bli opp til den enkelte hvordan han eller hun går frem. Selv foretrekker jeg å ta tema for tema. Synes det er enklere slik. Bruker multipolygoner når jeg må.

Tor

> Den 5. juni 2014 kl. 23:10 skrev Solhagen <solhagen at telefiber.no>:
> 
> Hei alle importører.
> Jeg har kunnskaper om SOSI data og struktur, og føler et ansvar for å delta i importen av N50 Arealdekke til OSM.
> Men jeg er usikker på hvordan OSM gjengen ønsker å gjøre dette.
> 
> SOSI og OSM bruker nokså lik struktur på data. 
> SOSI er slik:  Flater -> består av flere kurver med punkt
> OSM er slik: a) Multipolygon -> består av flere ways -> består av flere nodes 
> eller: b) lukkede ways -> består av flere noder.
> 
> Flate i SOSI viser til nummer på Kurve (way) som er del av omkrets. En øy i flata er nummerert negativ.
> Multipolygon i OSM gjør det samme, men her er omkretsen kodet som "outer" og øya er "inner"
> Underforstått: Flater = multipolygon og Kurver = ways og punkt = nodes.
> På dette nivået er det lett å oversette fra SOSI til OSM.
> 
> For a) gjelder: Alle ways blir bare lagret en gang. Flere multipolygon kan bruke samme way.
> For b) gjelder: Ways blir lagret for hver lukket way. De kan ha felles grense med naboareal, og bruker da felles nodes.
> 
> Andre kartformat som shape lagrer data etter prinsipp b).
> 
> Fordeler / ulemper:
> a) tar nok mindre plass i databasen
> b) er lettere å forstå
> a) er mer avansert.
> b) er enklere å importere (shape)
> Programmer som bruker eksporter fra OSM kan fungere dårlig med a) multipolygon, og forutsetter f.eks at innsjøer bare er omkretset av natural=water, og ikke waterway=weir.
> b) kan medføre at det er vanskeligere å snappe eller gripe tak i rett way når det ligger dobbelt.
> 
> Særtrekk ved N50 SOSI data:
> Myrer og vann er lagret sammenhengende som en flate (multipolygon).
> Fjell, skog osv er oppdelt i et rutenett som følger lat/lon rutenett. Oppdelingen skjer med objekttype "FiktivDelelinje" Kommunegrense skjer med "DataAvgrensing" (for kommunevise filer). Disse har vi ikke motsvarende tagger for i OSM.
> Fjell, skog, myrer osv er omkretset av felles type: "Arealbrukgrense", og ikke egne linjer (ways). Vann har egen kode for omkretsen, men denne kan også danne en myrkant eller skogkant.
> 
> Eksempel: en opptelling av SOSI data for N50 Arealdekke i Vinje kommune blir slik:
> Tema  Antall  Objekttype           Punkt  Kurve  Tekst  Flater  Hull/Annet  
> 3101  53654   . . .                 0     53654  0     0      0  
> 3101  34955   Innsjø               0     0       0     34955  0  
> 3109  457     InnsjøElvSperre      0     457     0     0       0  
> 3110  20       InnsjøInnsjøSperre   0     20      0     0      0  
> 3201  36809   ElvBekk            0     36019   0     790    0  
> 3202  4606    ElvBekkKant         0    4606     0     0      0  
> 3221  29      FerskvannTørrfallkant  0    29      0       0     0  
> 3221  28      FerskvannTørrfall      0    0        0      28     0  
> 3311  7       SnøIsbre            0    0        0       7     0  
> 4102  96      Steinbrudd          0     0        0      96     0  
> 4110  66798   Arealbrukgrense     0    66798    0      0      0  
> 4121  23      Gravplass           0    0        0      23    0  
> 4131  64       SportIdrettPlass     0    0         0      64     0  
> 4134  3       Golfbane            0    0         0      3     0  
> 4152  16      Steintipp            0    0         0      16    0  
> 4401  6243    Skog               0    0         0      6243   0  
> 4403  4881   Tregruppe          4881  0        0      0      0  
> 4451  3216    DyrketMark          0    0         0      3216   0  
> 4461  31303   Myr                 0    0         0      31303  0  
> 4499  11702   ÅpentOmråde       0    0         0      11702  0  
> 5021  3       BymessigBebyggelse  0   0         0      3      0  
> 5022  96     TettBebyggelse        0   0        0      96      0  
> 6319  12      Alpinbakke           0    0        0      12     0  
> 7900  2       Lufthavn             0    0        0       2      0  
> 9111  4840    KantUtsnitt           0   4840     0       0      0  
> 9111  63176   . . .                   0   0        0       0     63176  
> 9199  8395   FiktivDelelinje          0   8395      0       0      0  
> ----  ------       ----------------------       -----  -----      -----   -------     -------  
> SUM:  331486                    4881 174853   0     88576   63176  
> 
> Jeg har gjort et par forsøk på komplett import etter prinsipp a). her: 
> http://www.openstreetmap.org/#map=14/59.6896/8.0668
> 
> Spørsmålet er: Skal vi satse på import av komplett arealdekke for områder med mye multipolygon og små databaser eller skal vi satse på import av tema for tema (først vann, så skog, så myr, så dyrka mark...) slik at det blir mye doble ways og data som er enklere å forstå?
> 
> Før jeg fortsetter min import, vil jeg gjerne vite hva som er gjeldende politikk.
> 
> Mvh
> Svein Olav
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140606/a2b8514f/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list