[NUUG kart] [Ny] Lagring av N50 import i OSM - multipolygon eller lukkede ways?

Solhagen solhagen at telefiber.no
Thu Jun 5 23:10:26 CEST 2014


Hei alle importører.
Jeg har kunnskaper om SOSI data og struktur, og føler et ansvar for å 
delta i importen av N50 Arealdekke til OSM.
Men jeg er usikker på hvordan OSM gjengen ønsker å gjøre dette.

SOSI og OSM bruker nokså lik struktur på data.
SOSI er slik:   Flater -> består av flere kurver med punkt
OSM er slik:  a) Multipolygon -> består av flere ways -> består av flere 
nodes
eller: b) lukkede ways -> består av flere noder.

Flate i SOSI viser til nummer på Kurve (way) som er del av omkrets. En 
øy i flata er nummerert negativ.
Multipolygon i OSM gjør det samme, men her er omkretsen kodet som 
"outer" og øya er "inner"
Underforstått: Flater = multipolygon og Kurver = ways og punkt = nodes.
På dette nivået er det lett å oversette fra SOSI til OSM.

For a) gjelder: Alle ways blir bare lagret en gang. Flere multipolygon 
kan bruke samme way.
For b) gjelder: Ways blir lagret for hver lukket way. De kan ha felles 
grense med naboareal, og bruker da felles nodes.

Andre kartformat som shape lagrer data etter prinsipp b).

Fordeler / ulemper:

  * a) tar nok mindre plass i databasen
  * b) er lettere å forstå
  * a) er mer avansert.
  * b) er enklere å importere (shape)
  * Programmer som bruker eksporter fra OSM kan fungere dårlig med a)
    multipolygon, og forutsetter f.eks at innsjøer bare er omkretset av
    natural=water, og ikke waterway=weir.
  * b) kan medføre at det er vanskeligere å snappe eller gripe tak i
    rett way når det ligger dobbelt.


Særtrekk ved N50 SOSI data:

  * Myrer og vann er lagret sammenhengende som en flate (multipolygon).
  * Fjell, skog osv er oppdelt i et rutenett som følger lat/lon
    rutenett. Oppdelingen skjer med objekttype "FiktivDelelinje"
    Kommunegrense skjer med "DataAvgrensing" (for kommunevise filer).
    Disse har vi ikke motsvarende tagger for i OSM.
  * Fjell, skog, myrer osv er omkretset av felles type:
    "Arealbrukgrense", og ikke egne linjer (ways). Vann har egen kode
    for omkretsen, men denne kan også danne en myrkant eller skogkant.


Eksempel: en opptelling av SOSI data for N50 Arealdekke i Vinje kommune 
blir slik:
Tema    Antall   Objekttype                     Punkt    Kurve Tekst    
Flater    Hull/Annet
3101    53654     . . .                                 0 53654    
0          0            0
3101    34955     Innsjø                             0 0              
0         34955    0
3109    457         InnsjøElvSperre            0 457          0         
0             0
3110    20             InnsjøInnsjøSperre      0         20    0        
   0            0
3201    36809     ElvBekk                        0         36019    0   
        790        0
3202    4606       ElvBekkKant                 0        4606 0          
0            0
3221    29            FerskvannTørrfallkant   0       29 0              
0          0
3221    28           FerskvannTørrfall           0       0     
0            28          0
3311    7              SnøIsbre                        0 0               
0             7          0
4102    96            Steinbrudd                   0 0               0   
          96         0
4110    66798     Arealbrukgrense          0       66798 0            0  
          0
4121    23            Gravplass                     0 0                
0            23        0
4131    64             SportIdrettPlass          0 0                 0  
          64          0
4134    3              Golfbane                       0 
0                  0            3          0
4152    16           Steintipp                        0 
0                  0            16       0
4401    6243       Skog                             0        0           
0            6243     0
4403    4881      Tregruppe                    4881 0                0   
         0            0
4451    3216       DyrketMark                   0 0                  0   
         3216      0
4461    31303     Myr                                 0 
0                 0           31303    0
4499    11702     ÅpentOmråde              0 0                 0        
    11702    0
5021    3             BymessigBebyggelse   0      0 0            
3            0
5022    96          TettBebyggelse                0 0               
0            96            0
6319    12           Alpinbakke                     0       0          
0            12          0
7900    2              Lufthavn                          0 
0                0              2            0
9111    4840        KantUtsnitt                      0 4840         0   
            0            0
9111    63176     . . .                                     0 
0                0             0         63176
9199    8395     FiktivDelelinje                   0      8395      
0             0           0
----    ------             ---------------------- -----    
-----           -----      -------         -------
SUM:    331486                                        4881 174853     
0          88576     63176

Jeg har gjort et par forsøk på komplett import etter prinsipp a). her:
http://www.openstreetmap.org/#map=14/59.6896/8.0668

Spørsmålet er: Skal vi satse på import av komplett arealdekke for 
områder med mye multipolygon og små databaser eller skal vi satse på 
import av tema for tema (først vann, så skog, så myr, så dyrka mark...) 
slik at det blir mye doble ways og data som er enklere å forstå?

Før jeg fortsetter min import, vil jeg gjerne vite hva som er gjeldende 
politikk.

Mvh
Svein Olav
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140605/fc457c82/attachment.htm 


More information about the kart mailing list