[NUUG kart] Kartverket som kilde

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Jun 9 18:01:01 CEST 2014


ty. 16.07.2013 klokka 20.26 (+0200) skreiv Geir Ove Myhr: 
> 2013/7/12 Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>
> > Har i kveld oppdatert CSV-fila med fleire objekttypar, og skriptet med
> > betre støtte for namn på ulike språk. Det gjenstår framleis ein del
> > objekttypar.

Det tok si tid (sjekk datoen ovanfor), men eg har no oppdatert oversikta
over forslag til koplingar mellom objekttype i SSR
og OSM-taggar:
https://github.com/huftis/ssr2osm/blob/master/data/objekttypar.csv

Alle forslag til forbetringar er sjølvsagt svært velkomne
(send svar til e-postlista, så me alle kan diskutera det).

Merk at koplingane er *forslag* til verdiar. Når ein importer eit objekt
til OSM, skal ein sjølv vurdera kva som riktige taggar.
Men det er praktisk (tidssparande og gjerne kvalitetshevande) at eit
forslag er førehandsdefinert i importfila.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list