[NUUG kart] Import av navn på norske fjelltopper til OSM

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Mon Jun 9 17:02:38 CEST 2014


må. den 26. 05. 2014 klokka 23.25 (+0200) skreiv Kjell Inge Tomren:
> Jeg mener å ha forstått at stedsnavn fra Sentralt stadnamnregister
> (SSR) er data som er tilgjengelig for gratis nedlasting fra Statens
> kartverk. Korriger meg hvis jeg har misforstått! Videre ser det ut til
> at fjelltopper er en egen kategori stedsanvn og at det derfor i
> prinsippet skulle være enkelt å separere ut før en import. 
> 
> Jeg har lest info på OSM og funnet noen motforestillinger og ganske
> strenge prosedyrer for å sette i gang en import av større datamengder
> til OSM. Og jeg tenker at her må jeg går forsiktig fram og at jeg har
> mye å sette meg inn i før jeg eventuelt kan gå i gang med noe slikt på
> egen hånd. 
> 
> Spørsmålene blir derfor: Er det noen andre som har samme interesse som
> meg, og har det vært gjort noe på dette området tidligere?

Eg starta i fjor eit arbeid med infrastruktur for importering av data
frå SSR; sjå https://github.com/huftis/ssr2osm

Dette har lege brakk ei god stund, men no er jo eit fint tidspunkt
å ta opp att tråden. Når det gjeld fjelltoppar, er det to objekttypar
som er spesielt aktuelle:

211	Topp (fjelltopp/tind)	Øverste fjelltopp
2	Fjell	Stort fjell

Begge desse kan taggast som natural=peak. (I tillegg finst det
ulike objekt som helst bør vera natural=mountain_range, natural=hill
natural=ridge og natural=plateau, som me kan sjå vekk frå i første omgang.)

Om du/andre er interessert, kan eg laga klar filer med desse
objekttypane for bruk i JOSM. Men før me set i gang med
faktisk import, må me dokumentera detaljert kva me vil gjera
på wikien, og «be om lov» på den internasjonale importlista.

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list