[NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu Jun 12 09:51:07 CEST 2014


Jeg synes også dette var veldig lite forståelig, med forbehold da jeg ikke har lest alle de linkede sidene. Jeg har også opplevd å lese sider skrevet av personer som faktisk ikke helt vet hva de skriver om, selv om det er litt farlig å si. Men noe av informasjonen på de internasjonale sidene er noen ganger selvmotsigende og da blir det vanskelig.

Gjør det enkelt, ta en titt på de to sidene for taggene footway [1] og path [2]. Jeg synes ikke vi bryter med de internasjonale sidene.

-Sverre

[1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway
[2] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
From: kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] On Behalf Of Espen Oldeman Lund
Sent: Thursday, June 12, 2014 9:33 AM
To: Geir Ove Myhr
Cc: kart at nuug.no
Subject: Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)

Beklager men har skjønte i alle fall ikke jeg hva du ville fram til.

Du mener at

highway=path
surface=wood/slate/etc

er å bryte med den internasjonale normen?

Eller mener du at vi skal tagge stier som highway=footway?


Espen

2014-06-12 8:53 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com<mailto:gomyhr at gmail.com>>:
Det virker som alle oss med norske ører tolker highway=footway som noe
som er bygget, mens highway=path er noe som er blitt til naturlig. Og
så har man selvfølgelig tvilstilfeller med varierende mengde grusing
og slikt. Men skillet path/footway er slett ikke slikt i OSM generelt.
På feature-siden til Path [1] står det for eksempel:

"highway=path+bicycle=designated+foot=yes is supposed to be equivalent
to highway=cycleway,foot=yes and highway=path+foot=designated is
supposed to be equivalent to highway=footway. "

Det ser ut som ideen med path er å ikke binde opp bruken til bare én
av foot/bicycle/horse. Sånn sett kunne gang- og sykkelstiene i Norge
vært highway=path+bicycle=designated+foot=designated for å sette
syklister og fotgjengere på samme nivå. Det ser ut som om "korrekt"
måte å tagge en sti på er med surface=earth. Se også lenkene [2-5]
under for mer detaljer.

Dette skurrer i mine norske ører også, og passer dårlig med rendering
som rendrer path som stiplet linje. Men skal vi bryte med den
internasjonale normen, må vi i alle fall gjøre det bevisst og
eskplisitt (med beskrivelse av at dette bryter med den internasjonale
bruken på [6]). Ønsker vi å bryte den internasjonale normen bør det i
det minste nevnes på tagging-lista, så de får en mulighet til å
overbevise oss om at det ikke er en god idé ;-)

[1]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path
[2]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Path_controversy
[3]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
[4]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway
[5]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface
[6]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features

2014-06-11 9:59 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no<mailto:sverre.didriksen at usit.uio.no>>:
> Ja, det har vært diskutert. Det er helt greit å bruke den, men den må brukes
> på rett sted. Highway=footway er en urban tag og er ment for veier for
> gående som er bygget, i motsetning til sti som blir til av at folk tråkker.
> Jeg synes at planker eller stokker på våte myrpartier egentlig ikke
> kvalifiserer til å bruke denne taggen, men ser at det er litt gråsone og kan
> diskuteres. Wikisiden er god her, se
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway.
>
>
>
> I en del byområder hvor det f.eks. er laget små smale veier for gående
> mellom blokker er dette rett tagg. De er ofte bare ca en meter brede. Se
> f.eks. på
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.81559&mlon=10.43136#map=19/59.81559/10.43136
> og bilde
> https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=!3m1!1e3?hl=no. I
> en del parker finnes det også tilsvarende.
>
>
>
> Forøvrig så skal alt som er skiltet gang- og sykkelvei legges inn som
> highway=cycleway.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> From: Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com<mailto:espen at espenpost.com>]
> Sent: Wednesday, June 11, 2014 8:22 AM
> To: Anders Fougner
> Cc: Sverre Didriksen; kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
> Subject: Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)
>
>
>
> Jeg er vel en av dem som synes at highway=footway brukes alt for mye i
> Norge. Spesielt i skogsområder. Jeg mener at det finnes svært få tilfeller
> at highway=footway i Norge og at stier i skog/fjell bør merkes highway=path
> og heller legge til de passende taggene som Anders f. eks. nevner.
>
>
>
> Men mener å huske at dette har vært diskutert for lenge siden og at det da
> var enighet om å bruke highway=footway. Eller husker jeg helt feil her?
>
>
>
> Espen
>
>
>
> 2014-06-11 0:50 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com<mailto:anders.fougner at gmail.com>>:
>
> > Dessuten så jeg noen highway=footway i skogen som jeg antar skal være
> path. Tviler på at dette er bygget vei for gående der. Du som er lokal
> kan jo endre det.
> > -Sverre
>
> Nå fant jeg noen av dem - midt i Bymarka. Det er nok et slags
> grensetilfelle - det er såkalt "klopping" (sammensnekrede planker over
> myr). Kommunen /bydrift har gjort dette endel steder de siste årene.
>
> Jeg har sett noen diskusjoner av dette på den internasjonale wikien og
> tror jeg fant ut at de skulle tagges som enten duckboards=yes,
> surface=wood (på en highway=path evt. footway) [1], eller som
> bridge=boardwalk [2], men begge deler er bare "Proposed features".
>
> Skal vi lage en eller annen konsensus for tagging av dette i Norge? ;)
>
> Anders
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/duckboards
> [2]
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_types#Bridge_key:_ways_and_relations
>>
>> *From:*kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> [mailto:kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>] *On Behalf
>> Of *Sverre Didriksen
>> *Sent:* 10. juni 2014 22:46
>> *To:* Anders Fougner; kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
>> *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
>>
>> Når vei og skiløype er på samme sted så bruker de ikke bare felles
>> punkter, men også felles linje. Det skal altså ikke være to linjer. Og
>> så skal det være en tagg for at den ikke er vinterbrøytet så blir alt bra.
>>
>> -Sverre
>>
>> *From:*kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no> <mailto:kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>>
>> [mailto:kart-bounces at nuug.no<mailto:kart-bounces at nuug.no>] *On Behalf Of *Anders Fougner
>> *Sent:* 10. juni 2014 20:39
>> *To:* kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no> <mailto:kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>>
>> *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
>>
>> 1) Jeg anbefaler deg å sjekke tilsvarende skiløyper i godt kartlagte
>> områder, f.eks. Bymarka i Trondheim.
>> Sjekk f.eks. dette området der det er mange skiløyper som også er
>> markert som sti eller kjerrevei/traktorvei/grusvei:
>> På Openstreetmap (sjekk taggene selv):
>> <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
>> <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
>> Slik blir det i "rendret" form på turkompisen.no<http://turkompisen.no> skikart:
>> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
>> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
>> Slik blir det i tilsvarende turkart:
>> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
>> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
>> Slik blir det i Reiststøens stisykkelkart:
>> <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
>> <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
>>
>> 2) Dine egne endringer finner du på
>> http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl
>> <http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl>
>>
>> Hvordan du kan "abonnere" på endringer innen et gitt område vet jeg ikke.
>>
>> Anders
>>
>> --
>> Anders.Fougner at gmail.com<mailto:Anders.Fougner at gmail.com> <mailto:Anders.Fougner at gmail.com<mailto:Anders.Fougner at gmail.com>>
>> +47 97158863<tel:%2B47%2097158863>
>>
>> Sent from my Commodore 64
>>
>> Den 10.06.14 20:06, skrev Stein Arne Storslett:
>>
>>   Hei
>>
>>   Har nylig gjort en oppdatering i Leksvik kommune, bl.a. lagt inn
>>   en kort veistubb.
>>
>>   Denne veien er ikke vinterbrøytet, og brukes til et større skirenn.
>>
>>   Jeg _antar_ da, at veipunktene skal deles så lenge de følger samme
>>   vei.
>>
>>   Stemmer det?
>>
>>   Jeg antar at dere kan gå inn og se hvilke endringer jeg har gjort.
>>   Bruker sastorsl.
>>
>>   Hvordan kan jeg selv gå inn og se på nylige endringer, evt
>>   abonnere på endringer gjort i områder jeg har interesse av?
>>
>>   --
>>   Stein Arne Storslett
>>
>>
>>
>>   _______________________________________________
>>
>>   kart mailing list
>>
>>   kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no> <mailto:kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>>
>>
>>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
_______________________________________________
kart mailing list
kart at nuug.no<mailto:kart at nuug.no>
http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart--
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140612/791e66f3/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list