[NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)

Espen Oldeman Lund espen at espenpost.com
Thu Jun 12 09:33:02 CEST 2014


Beklager men har skjønte i alle fall ikke jeg hva du ville fram til.

Du mener at

highway=path
surface=wood/slate/etc

er å bryte med den internasjonale normen?

Eller mener du at vi skal tagge stier som highway=footway?


Espen


2014-06-12 8:53 GMT+02:00 Geir Ove Myhr <gomyhr at gmail.com>:

> Det virker som alle oss med norske ører tolker highway=footway som noe
> som er bygget, mens highway=path er noe som er blitt til naturlig. Og
> så har man selvfølgelig tvilstilfeller med varierende mengde grusing
> og slikt. Men skillet path/footway er slett ikke slikt i OSM generelt.
> På feature-siden til Path [1] står det for eksempel:
>
> "highway=path+bicycle=designated+foot=yes is supposed to be equivalent
> to highway=cycleway,foot=yes and highway=path+foot=designated is
> supposed to be equivalent to highway=footway. "
>
> Det ser ut som ideen med path er å ikke binde opp bruken til bare én
> av foot/bicycle/horse. Sånn sett kunne gang- og sykkelstiene i Norge
> vært highway=path+bicycle=designated+foot=designated for å sette
> syklister og fotgjengere på samme nivå. Det ser ut som om "korrekt"
> måte å tagge en sti på er med surface=earth. Se også lenkene [2-5]
> under for mer detaljer.
>
> Dette skurrer i mine norske ører også, og passer dårlig med rendering
> som rendrer path som stiplet linje. Men skal vi bryte med den
> internasjonale normen, må vi i alle fall gjøre det bevisst og
> eskplisitt (med beskrivelse av at dette bryter med den internasjonale
> bruken på [6]). Ønsker vi å bryte den internasjonale normen bør det i
> det minste nevnes på tagging-lista, så de får en mulighet til å
> overbevise oss om at det ikke er en god idé ;-)
>
> [1]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Approved_features/Path
> [2]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Path_controversy
> [3]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath
> [4]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Footway
> [5]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:surface
> [6]: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Map_Features
>
> 2014-06-11 9:59 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> > Ja, det har vært diskutert. Det er helt greit å bruke den, men den må
> brukes
> > på rett sted. Highway=footway er en urban tag og er ment for veier for
> > gående som er bygget, i motsetning til sti som blir til av at folk
> tråkker.
> > Jeg synes at planker eller stokker på våte myrpartier egentlig ikke
> > kvalifiserer til å bruke denne taggen, men ser at det er litt gråsone og
> kan
> > diskuteres. Wikisiden er god her, se
> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway.
> >
> >
> >
> > I en del byområder hvor det f.eks. er laget små smale veier for gående
> > mellom blokker er dette rett tagg. De er ofte bare ca en meter brede. Se
> > f.eks. på
> >
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.81559&mlon=10.43136#map=19/59.81559/10.43136
> > og bilde
> >
> https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=!3m1!1e3?hl=no.
> I
> > en del parker finnes det også tilsvarende.
> >
> >
> >
> > Forøvrig så skal alt som er skiltet gang- og sykkelvei legges inn som
> > highway=cycleway.
> >
> >
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> >
> >
> > From: Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com]
> > Sent: Wednesday, June 11, 2014 8:22 AM
> > To: Anders Fougner
> > Cc: Sverre Didriksen; kart at nuug.no
> > Subject: Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er
> skispor)
> >
> >
> >
> > Jeg er vel en av dem som synes at highway=footway brukes alt for mye i
> > Norge. Spesielt i skogsområder. Jeg mener at det finnes svært få
> tilfeller
> > at highway=footway i Norge og at stier i skog/fjell bør merkes
> highway=path
> > og heller legge til de passende taggene som Anders f. eks. nevner.
> >
> >
> >
> > Men mener å huske at dette har vært diskutert for lenge siden og at det
> da
> > var enighet om å bruke highway=footway. Eller husker jeg helt feil her?
> >
> >
> >
> > Espen
> >
> >
> >
> > 2014-06-11 0:50 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:
> >
> > > Dessuten så jeg noen highway=footway i skogen som jeg antar skal være
> > path. Tviler på at dette er bygget vei for gående der. Du som er lokal
> > kan jo endre det.
> > > -Sverre
> >
> > Nå fant jeg noen av dem - midt i Bymarka. Det er nok et slags
> > grensetilfelle - det er såkalt "klopping" (sammensnekrede planker over
> > myr). Kommunen /bydrift har gjort dette endel steder de siste årene.
> >
> > Jeg har sett noen diskusjoner av dette på den internasjonale wikien og
> > tror jeg fant ut at de skulle tagges som enten duckboards=yes,
> > surface=wood (på en highway=path evt. footway) [1], eller som
> > bridge=boardwalk [2], men begge deler er bare "Proposed features".
> >
> > Skal vi lage en eller annen konsensus for tagging av dette i Norge? ;)
> >
> > Anders
> >
> > [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/duckboards
> > [2]
> >
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_types#Bridge_key:_ways_and_relations
> >>
> >> *From:*kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf
> >> Of *Sverre Didriksen
> >> *Sent:* 10. juni 2014 22:46
> >> *To:* Anders Fougner; kart at nuug.no
> >> *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
> >>
> >> Når vei og skiløype er på samme sted så bruker de ikke bare felles
> >> punkter, men også felles linje. Det skal altså ikke være to linjer. Og
> >> så skal det være en tagg for at den ikke er vinterbrøytet så blir alt
> bra.
> >>
> >> -Sverre
> >>
> >> *From:*kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
> >> [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf Of *Anders Fougner
> >> *Sent:* 10. juni 2014 20:39
> >> *To:* kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> >> *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
> >>
> >> 1) Jeg anbefaler deg å sjekke tilsvarende skiløyper i godt kartlagte
> >> områder, f.eks. Bymarka i Trondheim.
> >> Sjekk f.eks. dette området der det er mange skiløyper som også er
> >> markert som sti eller kjerrevei/traktorvei/grusvei:
> >> På Openstreetmap (sjekk taggene selv):
> >> <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
> >> <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
> >> Slik blir det i "rendret" form på turkompisen.no skikart:
> >> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
> >> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
> >> Slik blir det i tilsvarende turkart:
> >> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
> >> <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
> >> Slik blir det i Reiststøens stisykkelkart:
> >> <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
> >> <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
> >>
> >> 2) Dine egne endringer finner du på
> >> http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl
> >> <http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl>
> >>
> >> Hvordan du kan "abonnere" på endringer innen et gitt område vet jeg
> ikke.
> >>
> >> Anders
> >>
> >> --
> >> Anders.Fougner at gmail.com <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>
> >> +47 97158863
> >>
> >> Sent from my Commodore 64
> >>
> >> Den 10.06.14 20:06, skrev Stein Arne Storslett:
> >>
> >>   Hei
> >>
> >>   Har nylig gjort en oppdatering i Leksvik kommune, bl.a. lagt inn
> >>   en kort veistubb.
> >>
> >>   Denne veien er ikke vinterbrøytet, og brukes til et større skirenn.
> >>
> >>   Jeg _antar_ da, at veipunktene skal deles så lenge de følger samme
> >>   vei.
> >>
> >>   Stemmer det?
> >>
> >>   Jeg antar at dere kan gå inn og se hvilke endringer jeg har gjort.
> >>   Bruker sastorsl.
> >>
> >>   Hvordan kan jeg selv gå inn og se på nylige endringer, evt
> >>   abonnere på endringer gjort i områder jeg har interesse av?
> >>
> >>   --
> >>   Stein Arne Storslett
> >>
> >>
> >>
> >>   _______________________________________________
> >>
> >>   kart mailing list
> >>
> >>   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> >>
> >>   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >>
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> >
> >
> >
> >
> > --
> >
> > http://www.turkompisen.no
> >
> > http://www.kresendo.no/
> >
> > http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>-- 
http://www.turkompisen.no
http://www.kresendo.no/
http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140612/cda6fdb1/attachment.htm 


More information about the kart mailing list