[NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er skispor)

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Mon Jun 16 21:49:08 CEST 2014


Jeg kan føye til at for skilter knyttet til turstiruter eller
turstinettverk, kan vi markere formålet med skiltet på tilsvarende vis.

Skilt kan tagges med tourism=information og information=guidepost.

For stier og ruter i skogen, legg til hiking=yes. For urbane turveier, legg
til foot=yes. Med eksempel i Oslo merker DNT stiene i Marka, mens
Bymiljøetaten i Oslo kommune skilter ruter gjennom bebyggelsen (og ofte til
markagrensa).

Jeg har ryddet litt opp i tagging av operator for skiltsteder i
Oslo-området. Overpass turbo og MapCSS er fantastiske verktøy. Se
resultatet av ovennevnte tagging: http://overpass-turbo.eu/s/3La (Og merk:
Disse dataene er DNT og Skiforeningen _helt_ uinteresserte i.)

2014-06-11 9:59 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:

> Ja, det har vært diskutert. Det er helt greit å bruke den, men den må
> brukes på rett sted. Highway=footway er en urban tag og er ment for veier
> for gående som er bygget, i motsetning til sti som blir til av at folk
> tråkker. Jeg synes at planker eller stokker på våte myrpartier egentlig
> ikke kvalifiserer til å bruke denne taggen, men ser at det er litt gråsone
> og kan diskuteres. Wikisiden er god her, se http://wiki.openstreetmap.org
> /wiki/Tag:highway%3Dfootway.
>
>
>
> I en del byområder hvor det f.eks. er laget små smale veier for gående
> mellom blokker er dette rett tagg. De er ofte bare ca en meter brede. Se
> f.eks. på
> http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.81559&mlon=10.43136#map=19/59.81559/10.43136
> og bilde
> https://www.google.no/maps/@59.815457,10.4317169,139m/data=!3m1!1e3?hl=no.
> I en del parker finnes det også tilsvarende.
>
>
>
> Forøvrig så skal alt som er skiltet gang- og sykkelvei legges inn som
> highway=cycleway.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
>
> *From:* Espen Oldeman Lund [mailto:espen at espenpost.com]
> *Sent:* Wednesday, June 11, 2014 8:22 AM
> *To:* Anders Fougner
> *Cc**:* Sverre Didriksen; kart at nuug.no
> *Subject:* Re: [NUUG kart] highway=footway i skogen (Var: Når vei er
> skispor)
>
>
>
> Jeg er vel en av dem som synes at highway=footway brukes alt for mye i
> Norge. Spesielt i skogsområder. Jeg mener at det finnes svært få tilfeller
> at highway=footway i Norge og at stier i skog/fjell bør merkes highway=path
> og heller legge til de passende taggene som Anders f. eks. nevner.
>
>
>
> Men mener å huske at dette har vært diskutert for lenge siden og at det da
> var enighet om å bruke highway=footway. Eller husker jeg helt feil her?
>
>
>
> Espen
>
>
>
> 2014-06-11 0:50 GMT+02:00 Anders Fougner <anders.fougner at gmail.com>:
>
> > Dessuten så jeg noen highway=footway i skogen som jeg antar skal være
> path. Tviler på at dette er bygget vei for gående der. Du som er lokal
> kan jo endre det.
> > -Sverre
>
> Nå fant jeg noen av dem - midt i Bymarka. Det er nok et slags
> grensetilfelle - det er såkalt "klopping" (sammensnekrede planker over
> myr). Kommunen /bydrift har gjort dette endel steder de siste årene.
>
> Jeg har sett noen diskusjoner av dette på den internasjonale wikien og
> tror jeg fant ut at de skulle tagges som enten duckboards=yes,
> surface=wood (på en highway=path evt. footway) [1], eller som
> bridge=boardwalk [2], men begge deler er bare "Proposed features".
>
> Skal vi lage en eller annen konsensus for tagging av dette i Norge? ;)
>
> Anders
>
> [1] http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/duckboards
> [2]
>
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Bridge_types#Bridge_key:_ways_and_relations
> >
> > *From:*kart-bounces at nuug.no [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf
> > Of *Sverre Didriksen
> > *Sent:* 10. juni 2014 22:46
> > *To:* Anders Fougner; kart at nuug.no
> > *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
> >
> > Når vei og skiløype er på samme sted så bruker de ikke bare felles
> > punkter, men også felles linje. Det skal altså ikke være to linjer. Og
> > så skal det være en tagg for at den ikke er vinterbrøytet så blir alt
> bra.
> >
> > -Sverre
> >
> > *From:*kart-bounces at nuug.no <mailto:kart-bounces at nuug.no>
> > [mailto:kart-bounces at nuug.no] *On Behalf Of *Anders Fougner
> > *Sent:* 10. juni 2014 20:39
> > *To:* kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> > *Subject:* Re: [NUUG kart] Når vei er skispor
> >
> > 1) Jeg anbefaler deg å sjekke tilsvarende skiløyper i godt kartlagte
> > områder, f.eks. Bymarka i Trondheim.
> > Sjekk f.eks. dette området der det er mange skiløyper som også er
> > markert som sti eller kjerrevei/traktorvei/grusvei:
> > På Openstreetmap (sjekk taggene selv):
> > <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
> > <http://www.openstreetmap.org/#map=15/63.4116/10.2701>
> > Slik blir det i "rendret" form på turkompisen.no skikart:
> > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
> > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/skikart>
> > Slik blir det i tilsvarende turkart:
> > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
> > <http://www.turkompisen.no/#15/63.4116/10.2701/turkart>
> > Slik blir det i Reiststøens stisykkelkart:
> > <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
> > <http://osm.reitstoen.com/#15/63.4116/10.2701/>
> >
> > 2) Dine egne endringer finner du på
> > http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl
> > <http://www.openstreetmap.org/user/sastorsl>
> >
> > Hvordan du kan "abonnere" på endringer innen et gitt område vet jeg ikke.
> >
> > Anders
> >
> > --
> > Anders.Fougner at gmail.com <mailto:Anders.Fougner at gmail.com>
> > +47 97158863
> >
> > Sent from my Commodore 64
> >
> > Den 10.06.14 20:06, skrev Stein Arne Storslett:
> >
> >   Hei
> >
> >   Har nylig gjort en oppdatering i Leksvik kommune, bl.a. lagt inn
> >   en kort veistubb.
> >
> >   Denne veien er ikke vinterbrøytet, og brukes til et større skirenn.
> >
> >   Jeg _antar_ da, at veipunktene skal deles så lenge de følger samme
> >   vei.
> >
> >   Stemmer det?
> >
> >   Jeg antar at dere kan gå inn og se hvilke endringer jeg har gjort.
> >   Bruker sastorsl.
> >
> >   Hvordan kan jeg selv gå inn og se på nylige endringer, evt
> >   abonnere på endringer gjort i områder jeg har interesse av?
> >
> >   --
> >   Stein Arne Storslett
> >
> >
> >
> >   _______________________________________________
> >
> >   kart mailing list
> >
> >   kart at nuug.no <mailto:kart at nuug.no>
> >
> >   http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
>
>
>
> --
>
> http://www.turkompisen.no
>
> http://www.kresendo.no/
>
> http://no.linkedin.com/in/espenisaksen
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140616/2eef0327/attachment.htm 


More information about the kart mailing list