[NUUG kart] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Karl Ove Hufthammer karl at huftis.org
Sat Jun 21 22:54:06 CEST 2014


la. den 21. 06. 2014 klokka 22.18 (+0200) skreiv Tor:
> Har ikke sjekka Lyngen, men men har importert skog, myr, dyrket mark,
> industriområder og boligområder i Tromsø. Kom da over bare et par
> myrer
> som JOSM klagde over at var “self-intersecting ways”.

Og desse importerte du ikkje, håpar eg!

Det er ganske alvorlege problem, og indikasjonar på at datakvaliteten i
data frå Kartverket ikkje er så god
som me hadde trudd / burde kunne forventa.

Det bør køyrast skript som sjekkar dette før ein
eventuell kontroll av dataa.

Eg veit ikkje kor komplett kontrollen for slike geometrifeil er i JSON.
Eg hugsar GEOS-biblioteket også klaga på andre ting linjer som kryssa
kvarandre, men hugsar ikkje nøyaktig feilmeldingar eg fekk (kan jo òg
vera det var følgjefeil av kryssande linjer).

-- 
Karl Ove Hufthammer
http://huftis.org/
Jabber: karl at huftis.orgMore information about the kart mailing list