[NUUG kart] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Tor torsm.news at gmail.com
Sat Jun 21 22:18:29 CEST 2014


21. juni 2014 kl. 22:03 skrev Karl Ove Hufthammer <karl at huftis.org>:

> Har du sjekka at SOSI-filene er gyldige? Eg tok nemleg og såg på
> GeoJSON-versjonen av arealdekke-datasettet (sidan eg synest det er
> altfor mykje stress å kompilera SOSI-biblioteket og alt det der), og
> fann veldig mange geometrifeil. Fann for eksempel polygon som kryssar
> seg sjølv (og som dermed altså ikkje *er* gyldige polygon).

Har ikke sjekka Lyngen, men men har importert skog, myr, dyrket mark,
industriområder og boligområder i Tromsø. Kom da over bare et par myrer
som JOSM klagde over at var “self-intersecting ways”.


More information about the kart mailing list