[NUUG kart] Fwd: Markagrensa

Bjørn Kvisli bjorn.kvisli at gmail.com
Sun Jun 22 23:23:07 CEST 2014


Jeg mente å sende denne til lista:

---------- Videresendt e-post ----------
Fra: Bjørn Kvisli <bjorn.kvisli at gmail.com>
Dato: 22. juni 2014 kl. 23.19
Emne: Re: [NUUG kart] Markagrensa
Til: Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>


Kjeksatadmarka er der da som area=yes, place=woodland. Men den går flere
steder langt ned i bygda, og særlig på nordsiden går den langt utover
Kjeksatdmarkas egentlige omåde. Store områder nord for Dikemark er
innlemmet, deriblant mye dyrket mark og mye bebygd område.
-Bjørn


22. juni 2014 kl. 19.30 skrev Vidar Gundersen <vibrog+osm at gmail.com>:

> Markagrensa får ikke være i fred.
> Hvem har slettet markagrensa rundt Kjekstadmarka, Vardåsmarka og Vestmarka?
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.nuug.no/pipermail/kart/attachments/20140622/4d6d59aa/attachment-0001.htm 


More information about the kart mailing list