[NUUG kart] [OSM-legal-talk] [Imports] N50 imports from Kartverket (The Norwegian Mapping Authority)

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Tue Jun 24 20:01:16 CEST 2014


On Tue, 24 Jun 2014 09:38:58 +0200, Sverre Didriksen wrote:

>>23. juni 2014 kl. 08:35 skrev Frederik Ramm <frederik at remote.org>:
>>
>>> Hi,
>>>
>>> On 06/23/2014 02:30 AM, N/A N/A wrote:
>>>> As far as I can see it ODbL section 4.3 would actually require OSM to
>>>> credit them in one way or another,
>>>
>>> Yes, but CC-BY does not say "in one way or another", it says:
>>>
>>> "... in any reasonable manner requested by the Licensor"
>>>
>>> which means that Kartverket get so say how they want to be attributed.
>>> CC-BY goes on to say
>>>
>>> "in any reasonable manner based on the medium, means, and context in
>>> which You Share the Licensed Material."
>>>
>>> but saying "the context is OSM and therefor the reasonable manner is to
>>> list them on our copyright page" might be far-fetched.
>>>
>>> That's why we usually double check with the licensor if our kind of
>>> attribution is ok with them, instead of just saying "I don't see any
>>> problems" and continuing ;)
>>
>>In the case of Kartverket, the licensing should be OK because:
>>1. Kartverket has confirmed that we can integrate their data.
>>2. Kartverket has confirmed that attribution on a single page
>>with a list of contributors is sufficient.
>>3. Kartverket has been added to the list of contributors:
>><http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Kartverket_.
>>28Norwegian_Mapping_Authority.29>.
>>
>>Are there any disagreements here?
>>
>
> This is very correct.

Hei og beklager sein respons om dette. Jeg er ikke enig, i hvertfall om
man skal se nøye på det. Jeg kan ikke huske å ha sett noe utsagn fra
Kartverket om at det er greit for Kartverket at data fra N50 importeres
i OSM samtidig som de krediteres
på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors.

Jeg husker mailutvekslingen som Tor linket til tidligere:

http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2013-July/004099.html

Men slik spørmålet til Kartverket er formulert her er det tydelig at
denne gjelder Sentralt stedsnavnregister (SSR), ikke alle åpne data fra
Kartverket (og på den tiden var heller ikke N50 frigitt).

Dessuten, websiden hos Kartverket som handler om "Gratis kartdata"
linker til blant annet N50-data, SSR og WMS-tjenestene til Karverket.
"Vilkår for bruk" gir tydelig inntrykk av å gjelde for alle
"gratisprodukter" og angir CC BY 4.0 som lisens, men svaret på en mail
som ble sendt til Kartverket, med spørsmål om presisering av vilkårene
for visningstjenestene, gir inntrykk av at Kartverket mener at deres
bruk av CC BY på visningstjenestene ikke gir rom for å bruke dem i
forbindelse OSM:

http://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html

Derfor mener jeg at selv om Kartverket har sagt OK for SSR, så blir det
å trekke det noe langt om vi konkluderer med at dette svaret også
gjelder N50 og eventuelt andre åpne data fra Kartverket.

Det er muligens bare å sende en mail til Kartverket for å få det
avklart. Jeg har tenkt på det lenge, men det har ikke blitt noe
av dessverre.

Om noen allerede har sendt en mail til Kartverket som gjelder N50
spesifikt eller generelt alle åpne data, som jeg har gått glipp av, så
beklager jeg støyen... Ellers kan jeg jo forsøke å sende en mail.


Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list