[NUUG kart] Trillestier -- tagging

Håkon Stordahl hakon at stordahl.org
Tue Jun 24 20:11:39 CEST 2014


On Tue, 24 Jun 2014 09:24:42 +0200, Vidar Gundersen wrote:

> Jeg er ikke sikker på om vi som jobber med å kartlegge stier har vært
> flinke til å tagge dette likt.
>
> Hvilken tagging er mest egnet?
> route=bicycle (eller route=mtb)
> Av skiltingen kan også bicycle=designated og foot=yes også være mulig.
> Eller begge deler?

Godt forslag. Jeg er vel egentlig usikker på nøyaktig hvilken tagging
som er best, men i hvertfall route=bicycle eller route=mtb virker jo
naturlig. Hvis man har bicycle=designated bør vel det vel også være
foot=designated. Ellers kan det vel tolkes som at sykkel har prioritet
foran gående, eller ikke?

Hilsen Håkon.


More information about the kart mailing list