[NUUG kart] Trillestier -- tagging

Vidar Gundersen vibrog+osm at gmail.com
Tue Jun 24 09:24:42 CEST 2014


Først definisjon av hva jeg tenker på når det gjelder trillesti:
Skiforeningen har skiltet sykkelruter i Oslomarka. Noen steder mangler
det veiforbindelser. Man skiltet da stier og traktorveier med
"Trillesti". Tanken den gang var at folk her kunne trille sykkelen
over til neste veiforbindelse. I dag sykler de aller fleste disse
forbindelsene. Folk som trener til Birken er ivrige brukere.
Trillestiene er derfor ganske nedslitte stier.

Jeg er ikke sikker på om vi som jobber med å kartlegge stier har vært
flinke til å tagge dette likt.

Hvilken tagging er mest egnet?
route=bicycle (eller route=mtb)
Av skiltingen kan også bicycle=designated og foot=yes også være mulig.
Eller begge deler?


More information about the kart mailing list