[NUUG kart] Wikiside for import

Geir Ove Myhr gomyhr at gmail.com
Thu May 1 21:17:14 CEST 2014


Det var jeg som endret fra wetland=marsh til wetland=bog. Det var
basert på http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wetland, samt
verifikasjon fra wikipedia-sider og andre jeg fant ved å søke. Den
type myr jeg stort sett har vært borti i Norge passer best med
wetland=bog. På orienteringskart er tjern med mye siv ofte markert som
"farlig myr", og dette er så vidt jeg skjønner mer wetland=marsh.

Geir Ove

2014-05-01 20:15 GMT+02:00 Sverre Didriksen <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> Hei
>
>
>
> Det er et par ting jeg lurer på angående wikisiden for import
> (wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import).
>
>
>
> Det står at myr skal tagges som natural=wetland og wetland=bog. Har man
> blitt enig om det? Min erfaring er at wetland=marsh er mer riktig og at det
> ofte er det vi bruker.
>
>
>
> Og så gjelder det bredde på bekker og elver i forbindelse med N50-objektet
> ElvBekk. Jeg har en oppfatning at for linjer så er VANNBR ikke egentlig den
> faktiske bredden, men heller en indikasjon på om dette er en elv eller bekk.
> Det er mulig jeg husker feil, men jeg tror det bare er verdien 2 og 3 som
> brukes her. Men på det som er bredere så tegner man det vel som polygon vil
> jeg anta, for det brukes jo på mange elver.
>
>
>
> -Sverre
>
>
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart at nuug.no
> http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>


More information about the kart mailing list