[NUUG kart] Wikiside for import

Sverre Didriksen sverre.didriksen at usit.uio.no
Thu May 1 23:28:43 CEST 2014


Takk til begge for oppklarende info. Jeg tittet på wikisidene og så bildene men klarte ikke helt å skille de helt. Kanskje forskjellen burde beskrives på vår importside?

-Sverre


> -----Original Message-----
> From: Geir Ove Myhr [mailto:gomyhr at gmail.com]
> Sent: 1. mai 2014 21:17
> To: Sverre Didriksen
> Cc: kart at nuug.no
> Subject: Re: [NUUG kart] Wikiside for import
> 
> Det var jeg som endret fra wetland=marsh til wetland=bog. Det var basert på
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:wetland, samt verifikasjon fra
> wikipedia-sider og andre jeg fant ved å søke. Den type myr jeg stort sett har
> vært borti i Norge passer best med wetland=bog. På orienteringskart er tjern
> med mye siv ofte markert som "farlig myr", og dette er så vidt jeg skjønner
> mer wetland=marsh.
> 
> Geir Ove
> 
> 2014-05-01 20:15 GMT+02:00 Sverre Didriksen
> <sverre.didriksen at usit.uio.no>:
> > Hei
> >
> >
> >
> > Det er et par ting jeg lurer på angående wikisiden for import
> > (wiki.openstreetmap.org/wiki/No:Kartverket_import).
> >
> >
> >
> > Det står at myr skal tagges som natural=wetland og wetland=bog. Har
> > man blitt enig om det? Min erfaring er at wetland=marsh er mer riktig
> > og at det ofte er det vi bruker.
> >
> >
> >
> > Og så gjelder det bredde på bekker og elver i forbindelse med
> > N50-objektet ElvBekk. Jeg har en oppfatning at for linjer så er VANNBR
> > ikke egentlig den faktiske bredden, men heller en indikasjon på om dette
> er en elv eller bekk.
> > Det er mulig jeg husker feil, men jeg tror det bare er verdien 2 og 3
> > som brukes her. Men på det som er bredere så tegner man det vel som
> > polygon vil jeg anta, for det brukes jo på mange elver.
> >
> >
> >
> > -Sverre
> >
> >
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart at nuug.no
> > http://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >


More information about the kart mailing list